Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Vedelkütusevaru seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 15.10.2013. Seadus jõustus 01.11.2013.

Seaduse muudatuse eesmärgiks on tugevdada riigi võimet tulla toime võimalike tarneraskustega ja ühtlasi viia seadus kooskõlla Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga 2009/119/EÜ, millega kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid.

Muudatusega lisatakse seadusesse uued terminid ja määratakse vedelkütusevaru koosseis. Seadus sätestab varu hoidmise kohustuse, olemasoleva varu arvutamise uued alused ja erivaru moodustamise reeglid. Samuti kehtestatakse uued reeglid varu hoidmiseks teises liikmesriigis või teise liikmesriigi isiku poolt Eestis hoitavale varule.

Täpsustatakse ka nõudeid tegutsemiseks varustamisraskuste korral ja andmete esitamisel ning varu haldaja nõukogu tegevust puudutav regulatsioon viiakse kooskõlla riigivaraseadusega.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est