Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Riik soovib edendada rahva finantskirjaoskust

Rahandusministeerium ja Haridusministeerium tutvustasid detsembri alguses Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi rakenduskava.

Rahandusministeerium plaanib lastele ja kooliealistele jagada infolehti, korraldada õpetajakoolitusi ning teha seminare ja avalikke loenguid, teatas ministeeriumi peaspetsialist Janika Lüüs rahatarkuse konverentsil Tallinnas. Aset leiab see Haridusministeeriumi eestvedamisel ja aitavad ka Finantsinspektsioon, Sotsiaalministeerium, Eesti Pank, Tarbijakaitseamet, Tallinna Börs, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda ning Pangaliit.

Haridusministeeriumi peaekspert Imbi Henno märkis, et põhikooli riikliku õppekava (RÕK) ainekavades kajastuvad raha ja rahandusega seotud teemad otseselt näiteks inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse, aga ka matemaatika, käsitöö ja kodunduse ainekavades.

Põhikooli RÕK-i ettevõtlusõppe valikaine ainekava lahtikirjutamine on plaanis tänavu neljandaks kvartaliks ja selle kirjeldus kättesaadav netiküljel Õppekava.ee.

Samuti plaanitakse Finantsinspektsiooni eestvedamisel harida inimesi netikülgedel Minuraha.ee ja Koolielu.ee ning üle-eestilisel "Minu raha nädalal".

Henno märkis, et ainuüksi õppekavaga ei saa lahendada finantskirjaoskusega seotud küsimusi. "Seda on võimalik saavutada vaid pere, kooli ja finantsasutuste koostöös," ütles ta.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est