Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Riigikohus: tahad tasuta sõita? Valideeri kaart!

Riigikohus leidis trammiga sõitnud tallinlase ja linnavõimu vaidlust arutades, et tallinlasele annab tasuta sõiduõiguse ühistranspordis vaid valideeritud sõidukaart, samas kaardi valideerimata jätmise korral ei pruugi rikkuja karistamine alati põhjendatud olla.

Vaidlus sai alguse sellest, kui tallinlane sõitis tänavu veebruaris trammis, jättes oma sõidukaardi valideerimata. Kuigi tal oli munitsipaalpolitseinikele näidata ette tasuta sõiduõigust võimaldav sõidukaart ning ka isikut tõendav ID-kaart, karistas munitsipaalpolitsei teda 16-eurose trahviga.

Tallinlane viis vaidluse Harju maakohtusse, leides, et kuigi ta polnud sõidukaarti valideerinud, suutis ta piisavalt tõestada, et tal on õigus ühistranspordis tasuta sõita. Maakohus asuski trammisõitja poolele, leides, et linnavõimul polnud alust teda karistada.

Munitsipaalpolitsei lahendiga ei nõustunud ja viis vaidluse riigikohtusse. Kõrgeim kohtuaste andiski õiguse linnale, märkides, et kehtivate seaduste ja määruste kohaselt tagab tallinlasele ühistranspordis tasuta sõidu õiguse vaid valideeritud sõidukaart koos isikut tõendava dokumendiga ehk ei piisa, kui linlasel on lihtsalt kaasas sõidukaart, vaid see tuleb ühissõidukisse sisenedes ka valideerida.

Samas leidis kohus, et vaidluse algatanud linlase väärteoasja võib siiski otstarbekuse kaalutlusel lõpetada talle kohustusi määramata. "Süülise väärteo toimepanek ei too endaga kaasa vältimatut vajadust isiku karistamiseks," märkis kohus, tuues muuhulgas esile, et antud juhul oli rikkuja varem karistamata ja süüd raskendavaid asjaolusid polnud.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est