Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 06.11.2013. Seadus jõustus: 30.11.2013, osaliselt 01.01.2014.

Seaduse muudatuse eesmärgiks on tagada inimeste tervise parem kaitse, toimiv siseturg ja ühtlasi rakendada Euroopa Liidu kosmeetikamäärust.

Seadus täpsustab järelevalvet teostava pädeva asutuse ülesandeid ja järelevalve korraldamise reegleid. Eestis on selleks asutuseks Terviseamet.

Samuti sätestatakse, et hammaste valgendamiseks ja pleegitamiseks kasutatavad kosmeetikatooted, mis sisaldavad või millest vabaneb vesinikperoksiidi vahemikus 0,1–6%, ei tohi olla vabalt kättesaadavad tavatarbijale, vaid neid tohib müüa üksnes hambaarstidele hulgikaubanduse korras.

Kosmeetikatoodete valmistajad, importijad, levitajad ja kutsetegevuses kasutajad ning tervishoiuteenuse osutajad peavad kosmeetikamääruse kohaselt viivitamata teavitama Terviseametit kosmeetikatoodete kasutamisel ilmnenud soovimatust mõjust. Seadus sätestab ka vastutuse nõuete rikkumise eest kosmeetikatoodete tootmisel ja kättesaadavaks tegemisel.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est