Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

President ei kinnitanud 1000-euroste arvete deklareerimise nõuet

President Toomas Hendrik Ilves kirjutas 18. detsembril alla otsusele jätta välja kuulutamata Riigikogus 11. detsembril 2013 vastu võetud "Käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus", sest see on vastuolus põhiseadusega ning saatis selle tagasi Riigikogule uueks arutamiseks.

"Maksupetturite paljastamine ja ettevõtjate aus konkurents on vaidlustamatult põhiseaduspärased eesmärgid," kinnitas president Ilves, ent rõhutas: "Kõikide ettevõtjate koormamist täiendavate kulutuste ja kohustustega ning peaaegu kogu Eesti ärisaladust sisaldava andmebaasi loomist ei saa aga õigustada hüpoteetilise tõendamata oletusega, et nn maksuauk väheneb. Sedavõrd intensiivset põhiõiguste piirangut saab vaadelda põhiseaduspärasena üksnes juhul, kui suudetakse erinevaid käibemaksupettuse liike ja tüüpnäiteid analüüsides tõendada, et senised käibe varjamise ja riigilt käibemaksu väljapetmise skeemid muutuvad uue regulatsiooni tingimustes kas võimatuks või siis oluliselt kergemini avastatavaks ja neid ei ole võimalik kiiresti asendada uute tõhusate pettuseskeemidega."

Antud juhul ei ole sellist analüüsi tehtud, tõdes president Ilves. Tema hinnangul ei saa järelikult praegu usutavalt väita, et kavandatav ettevõtlusvabaduse piirang aitaks oluliselt parandada käibemaksu laekumist ning väldiks pettureile tegelikult tasumata käibemaksu tagastamist, samuti ei saa väita, et teisi võimalusi vähemalt samasuguses ulatuses käibemaksuaugu vähendamiseks ei ole.

"Seega on põhiõiguse §31 sisalduva põhiõiguse piiramine eelnimetatud viisil ja põhjustel vastuolus Põhiseadusega," seisab riigipea otsuses.

Ühtlasi palus Vabariigi President Riigikogul jälgida, et valitsus täidaks parlamendi 23.02.2011 otsust "Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018", mille kohaselt tuleb seaduseelnõude väljatöötamise otsustamisse ning erinevate võimalike regulatsioonide eeliste ja puuduste läbiarutamisesse kaasata ettevõtjad, kohalikud omavalitsused ja kodanikuühendused. Riigikogu enda poolt kehtestatud põhimõtteid tuleb järgida kõigi seaduste puhul, ka nende puhul, mis saadeti Vabariigi Presidendile väljakuulutamiseks tänavu aasta lõpul.

Riigipea peab vajalikuks vältida olukorda, kus käibemaksuseaduse muudetud § 27 lg 1² jõustub, kuid tunnistatakse seejärel põhiseadusevastaseks ja kehtetuks, ent ettevõtjad on kulutused juba teinud või saanud karistada. Lisaks võimalikele kahju hüvitamise nõuetele, mis hakkaksid koormama riigieelarvet, kahjustaks taoline olukord Eesti ettevõtluskeskkonda ja mainet.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est