Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksekonto avamine teises liikmesriigis on nüüd lihtsam

11. detsembril Euroopa Parlamendi täiskogul hääletusel olnud eelnõu kohaselt oleks kõigil seaduslikult Euroopa Liidus elavatel inimestel võimalik avada põhiteenustega maksekonto selgete lepingutingimuste, võrreldavate tasude ja lihtsa võimalusega vahetada soovi korral teenusepakkujat.

"Elektrooniliste makseteenuste pakkumine ei ole väga kulukas ja need teevad tarbijate elu palju lihtsamaks, tõhustavad äritegevust ning aitavad nüüdisajastada meie majandust. Seetõttu on parlamendi arvates oluline, et pangad hakkaksid selliseid teenuseid võimalikult kiiresti pakkuma ja annaksid tarbijatele võimaluse langetada informeeritud otsuseid. Parlament on tegutsenud selle eelnõuga väga kiiresti ning nüüd on liikmesriikide kord sama teha, et saaksime töö järgmise aasta kevadel lõpuni viia," ütles raportöör Jürgen Klute parlamendi teates.

Kõik makseteenuse pakkujad peaksid lubama põhimaksekonto avamist. Sealjuures peaks liikmesriikidel säilima võimalus kehtestada teatud erandeid vastavalt objektiivsetele ja selgelt piiritletud kriteeriumitele. Põhimaksekonto avamine peaks olema võimaldatud igale seaduslikult EL-is elavale isikule. Kui inimesel on tegelik seos liikmesriigiga, kus nad konto avamist taotlevad, ei tohi teenusepakkuja sellest keelduda.

Eelnõu kohaselt tuleks tarbijatele jagada selget teavet teenustasude kohta. Lisaks soovib parlament, et makseteenuse pakkuja vahetamisel rakenduvad tasud oleksid taskukohasemad. Igas liikmesriigis peaks olema vähemalt üks sõltumatu internetilehekülg, mis lubaks võrrelda erinevaid pakkumisi ning teenuste kvaliteeti.

Põhimaksekonto peaks võimaldama teenuse kasutajal EL-i piires teha sissemakseid, sooritada ülekandeid ja võtta välja sularaha. Arvelduskrediiti põhimaksekonto osana ei pakutaks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est