Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Maksekäsu vaidlustamine

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-2-1-13

Riigikohtu 30.10.2013 lahend nr 3-2-2-1-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Maakohus tegi makseettepaneku määruse, mis toimetati kätte kohtutäituri vahendusel võlgniku isale. Kuna võlgnik ei ole makseettepanekus nimetatud võlgnevust tasunud ega makseettepanekule õigel ajal vastuväidet esitanud, siis kohus tegi määrusega maksekäsu, mille alusel tuli võlgnikul tasuda avaldajale väljanõutav summa. Võlgnik esitas  Riigikohtule teistmisavalduse, milles palus tühistada maakohtu määruse (maksekäsu) ja jätta menetluskulud avaldaja kanda. Võlgniku väitel ei võinud maakohus maksekäsku teha, sest ta esitas makseettepanekule tähtaegselt vastuväite.

Kohtu seisukoht

  1. Teistmisavaldus tuleb jätta läbi vaatamata. Teistmisavaldusest ilmnevat võlgniku tahet tõlgendades on võimalik lugeda esitatud teistmisavaldus määruskaebuseks.
  2. Võlgniku isale viimase elukohta makseettepaneku kättetoimetamist saab lugeda kättetoimetamiseks võlgnikule vaid siis, kui tegemist oli võlgniku eluruumiga.

Riigikohus saatis määruskaebuse menetlemiseks maakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est