Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Käibemaksu arvestamine sõiduki väärtuse tuvastamisel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-132-13

Riigikohtu 06.12.2013 lahend nr 3-2-1-132-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja palus kostjalt enda kasuks välja mõista liisingulepingujärgse võla ja sõiduki võõrandamisest saadud summa (käibemaksuta) vahe. Kostja hagi ei tunnistanud ja palus jätta selle rahuldamata. Kostja leidis, et hageja võõrandas sõiduki turuhinnast tunduvalt odavamalt. Maakohus rahuldas hagi osaliselt. Pooled esitasid apellatsioonkaebused ning ringkonnakohus rahuldas kostja apellatsioonkaebuse, jättis hageja vastuapellatsioonkaebuse rahuldamata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu otsus tuleb osaliselt tühistada.
  2. Üldjuhul tuleb liisinguandja nõude suuruse arvutamisel võlaõigusseaduse § 367 lg 3 järgi võtta aluseks nii liisingueseme turuväärtus kui ka liisingueseme omandamise hüvitamata kulud (jääkmaksumus) sarnastel alustel, st need summad peavad olema mõlemad kas koos käibemaksuga või ilma selleta.
  3. Kuna kohtud ei ole selgelt tuvastanud, kas sõiduki väärtus sisaldab käibemaksu või ei ning pooled vaidlevad selle asjaolu tuvastamise üle, ei pea kolleegium võimalikuks asja ise lahendada.

Riigikohus rahuldas osaliselt kassatsioonkaebuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est