Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töötuskindlustushüvitise saajate ring laieneb

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise eelnõu, millega laiendatakse töötuskindlustushüvitise saajate ringi, läbis 26. oktoobril riigikogus esimese lugemise.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud eelnõu eesmärk on kõrvaldada äriühingu juhi töötuna arvele võtmise ja töötuskindlustushüvitise saamise tingimustest vastuolu põhiseadusega, teatas riigikogu pressiteenistus.

Eelnõu sätestab põhitöö kaotanud äriühingu juhi töötuna arvele võtmise tingimuste erisused, et võimaldada tal saada abi uue töö leidmisel ja töö otsimise ajal töötuskindlustushüvitist või töötutoetust. Töö kaotanud ja äriühinguga seotud isikute võrdse kohtlemise eesmärgil muudetakse eelnõuga ka FIE ja tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa töötuna arvele võtmise tingimusi.

Eelnõu sätestab äriühingu juhatuse liikmete ja füüsilisest isikust ettevõtjate töötuna arvele võtmise tingimused. Äriühingu juhatuse liikmel, kellele pole makstud äriühingu juhi tasu, tekib õigus hüvitisele juhul, kui ta on viimase kolme aasta jooksul saanud vähemalt 12 kuud palka muu töö eest, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakseid. Viimasest töökohast omal algatusel või poolte kokkuleppel lahkumine või siis enda süül töö kaotamine jätavad aga inimese hüvitiseta. Säärased reeglid hakkavad kehtima füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes enam ei tegutse.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt avaldas lootust, et pakutud lahendus tagab inimeste võrdse kohtlemise ja lõpetab ühtlasi keeruka vaidluse. 2014. aasta kevadest alates pole äriühingute juhatuse liikmed saanud end töötuna arvele võtta. Toona põhjendati vastavat seaduseparandust kuritarvitustega. Näiteks moodustasid ligi neli aastat tagasi 10,9 protsenti töötuskindlustuse saajatest äriühingute juhid. Nende seas oli arvukalt inimesi, kes ei lasknud endale ettevõtte juhtimise eest palka maksta, et vältida sotsiaalmaksu ja ka töötuskindlustusmaksete tasumist, kuid said tasu muul viisil.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est