Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Pankade tulumaksustamise erikord võib ohustada stabiilsust

Eesti Panga hinnangul võib pankade tulumaksustamise erikord ohustada finantsstabiilsust, üldiselt on tänavu sügisel finantssektori toimimist ohustavad riskid väikesed.

Keskpanga teatel vähendavad riske majanduse elavnemisega kaasnev tulude kasv, ettevõtete ja majapidamiste suhteliselt suured finantspuhvrid ja pangandussektori suur omakapital.

Koos majandusaktiivsuse tõusuga on tugevnenud Eesti ettevõtete ja majapidamiste finantsseis. Väliskeskkonna paranemine ja sisenõudlus on toetanud eksporti ja seeläbi ka majanduskasvu. Keskpank toob esile varasematel aastatel languses olnud ettevõtete investeeringute suurenemise olulisuse.

Ettevõtete kasum on müügitulu kasvu mõjul taas suurenenud, kuid palgasurve jääb ettevaates kasumlikkust ohustama. Majanduskasvu kiirenemine suurendab võimalust, et müügitulu kasv jätkub ka edaspidi. Samas sõltub see ka tootlikkuse suurenemisest, kuna palgakasv võib taas kiireneda.

Majanduskasvu hoogustumine võib keskpanga hinnangul suurendada eluasemeturu aktiivsust ja kiirendada hinnakasvu. Uus elamukinnisvara on aidanud tasakaalustada nõudluse survest tulenevat hinnakasvu. Tulenevalt paranenud kindlustundest võivad majapidamised aga jätkuvalt kiire palgakasvu mõjul laenu võttes üle hinnata maksevõimet tulevikus. Panga hinnangul ei ole praegune laenumahtude kasv liiga kiire, kuid on vajadusel valmis karmistama eluasemelaenude andmise nõudeid.

Suurenenud pakkumise tõttu on kasvanud ärikinnisvara rahastamisega seotud risk. Kõigile büroopindadele ei pruugi nõudlust jätkuda ning nende omanike laenumaksevõime võib halveneda.

Pangandussektori finantsseis püsib keskpanga hinnangul tugev. Pankade laenuportfelli kvaliteet on hea ja laenukahjumid väikesed. Enamiku pankade omavahendid suurenesid ning kasumit teeniti mullusega võrreldavas mahus. Pankade tulumaksu erikord võib innustada panku rohkem dividende maksma, mis nõrgendaks pangandussektori vastupanuvõimet kriisiolukordades. Samuti võib maksumuudatuse mõjul hoogustuda laenutegevuse võimalik liikumine pankade tütarettevõtetesse.

Põhjamaadest tulenevad riskid võivad haavata Eesti finantssektorit likviidsuse vähenemise ja eksportivate ettevõtete laenumaksevõime halvenemise kaudu. Keskpank toob välja pikalt kasvanud Rootsi kinnisvarahinnad. Juhul kui Rootsi kinnisvaraturust tulenevad riskid realiseeruksid, võivad emapangad vähendada Eestis tegutsevate tütarpankade või filiaalide rahastamist. Samuti vähendaks Põhjamaade majandusaktiivsuse langus nõudlust Eesti ekspordi järele.

Eesti Pank hindab kehtestatud makrofinantsjärelevalve meetmeid piisavaks, tulemaks toime peamiste finantssüsteemi toimimist ohustavate riskidega. Pankade vastupanuvõimet riskide suhtes aitab kindlustada pankade suhtes kehtiv 1 protsendi süsteemse riski puhvri nõue. Liigkiire palgakasvu ja laialdase ehitustegevusega kaasnevaid riske aitaks vähendada ka majandustsüklit tasakaalustav riigieelarve poliitika.

 

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est