Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Iiri peaministri arvates pole vaja digifirmadele eraldi maksu kehtestada

Iirimaal ja Suurbritannial õnnestus lisada Euroopa Ülemkogu järelduste teksti seisukoht, et digifirmasid tuleks maksustada globaalsel tasandil ning Euroopa Liit (edaspidi – EL) peaks hoiduma omapoolse maksu kehtestamisest, ütles Iiri peaminister Leo Varadkar.

Euroopa Ülemkogu 19. oktoobri järeldustes seisab, et Euroopa Komisjon kavatseb järgmise aasta algul omapoolse maksuettepaneku siiski esitada.

Iiri valitsusjuhi sõnul õnnestus Iirimaal ja Suurbritannial lisada ülemkogu digitaalmajanduse-teemalistesse järeldustesse seisukoht, mille kohaselt tuleks digifirmasid maksustada globaalsel tasandil Majanduskoostöö ja -arengu Organisatsiooni (edaspidi – OECD) raames.

"Me peaksime OECD‑d kasutades tagama globaalselt võrdsed tingimused ja Euroopa Liit ei peaks esitama omapoolset maksuettepanekut, mis seab liidu kolmandate riikide suhtes halvemasse olukorda," sõnas Varadkar.

Ülemkogu järeldustes rõhutatakse tõhusa ja õiglase digitaalajastusse sobiva maksusüsteemi vajalikkust. "Tähtis on tagada, et kõik ettevõtted maksaksid õiglase osa maksudest, ning tagada üleilmsed võrdsed võimalused kooskõlas OECD‑s poolelioleva tööga," seisab tekstis.

Ülemkogu kutsub EL-i nõukogu üles jätkama Euroopa Komisjoni sellekohase teatise läbivaatamist ning jääb ootama asjakohaseid komisjoni ettepanekuid 2018. aasta alguseks, lisatakse dokumendis.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est