Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Dombrovskise hinnangul on Eesti majandus õigel teel

Rahandusminister Toomas Tõniste arutas Eesti majanduse olukorda ja Euroopa Liidu (edaspidi – EL) majandus- ja rahaliidu tugevdamist Euroopa Komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskisega, kes kinnitas, et Eesti majandus on õigel teel.

Kohtumisel keskenduti Eesti näitajatele seoses Euroopa poolaasta ettepanekutega ning majandus- ja rahaliidu (edaspidi – EMU) süvendamisele, milles Eesti loodab Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise jooksul olulisi edusamme teha.

„Majanduskasv on Eestis kiirenenud muu hulgas majanduse taastumise tõttu kogu Euroopas. Hea meel on näha ettevõtete julgemat tegutsemist ja investeeringute hoogustumist. See võimaldab meil saada kasu Euroopa turgude positiivsetest arengutest,“ ütles Tõniste.

„Eesti majandus on õigel kursil – näha on majanduse tugevnemist,“ ütles Dombrovskis. „Nii tööhõive määr kui ka tööjõus osalemine on viimase 20 aasta kõrgeimad. Rahandusministeeriumi majandusprognoosis korrigeeriti selle aasta majanduskasvu ootus 4,3 protsendini. Euroopa Komisjon avaldab oma prognoosi järgmisel kuul ja me eeldame, et ka see näitab majanduse tugevust. Kuid ka headel aegadel on tähtis säilitada eelarvedistsipliin, et tagada pikaajaline stabiilsus."

Majandus- ja rahaliidu kohta märkis Tõniste, et EMU mängib olulist rolli Euroopa finantssektori tugevdamisel ja liikmesriikide majandusliku arengu ühtlustamises. Ta rõhutas, et majandus-ja rahaliidu tugevus sõltub finantsdistsipliinist. „Oluline on, et liikmesriigid järgiks Euroopa majandus- ja rahaliidu juba kokkulepitud reegleid. Samuti on vajalik, et kasutaksime kõiki võimalusi, mida praegused koordineerimisprotseduurid meile pakuvad,“ ütles Tõniste.

„Peaksime ära kasutama praegust poliitilist ja majanduslikku võimaluste akent. On hea aeg panna paika ülejäänud hästitoimiva EMU elemendid,“ märkis Valdis Dombrovskis kohtumisel. „See on parem kui oodata uut kriisi, et töö lõpule viia. Euroopa Komisjon võtab selles arutelus initsiatiivi: mõningaid valikuid kirjeldati mais avaldatud aruteludokumendis. Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kirjeldas mõnda neist ideedest möödunud kuul peetud kõnes olukorrast Euroopa Liidus. Täpsemad ettepanekud esitame 6. detsembril."

Eesti loodab saavutada majandus- ja rahaliidu süvendamises eesistumise lõpukuudel mitmeid edusamme, nähes EMU ühe nurgakivina pangandusliitu. Eesti soovib pangandusliidu lõpuleviimise teemal saavutada aasta lõpuks kokkuleppe riskide vähendamise paketis EL‑i riikide vahel ehk nõukogu üldises lähenemises. Edasi peaks liikuma ka läbirääkimistega Euroopa ühtse hoiuste tagamise skeemi üle, mis suurendaks hoiustajate kaitset.

Tõniste lisas, et tugevdada tuleb usaldust euro suhtes. „Ühisraha on toonud mitmeid hüvesid, näiteks stabiilsemad hinnad, madalamad intressimäärad, väiksemad tehingukulud ning väiksema valuutariski,“ ütles Tõniste.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est