Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
e magazine titul 32
PARTNERID

 

TOIMETUSELT
Kuigi Eesti äriühingult saadud omakapitali väljamakseid ja dividende, mis on äriühingu tasandil maksustatud,  tulumaksuga ei maksustata, on füüsilise isiku 2018. aastal teenitud  tulude deklareerimisel ikkagi vaja need saadud tuludena deklareerida, sest need võetakse arvesse tulumaksuvaba aastatulu arvutamisel, mistõttu võib tekkida tulumaksu juurdemaksmise kohustus, kirjutab vandeaudiitor Toomas Villems. Seda võiks nimetada ka varjatud topeltmaksustamiseks, selline see uus kord aga on.

Maksud maksudeks, kuid õnnetusjuhtum on harva juhuslik, väideti meie aasta tagasi avaldatud artiklis, mis algas tootmises aset leidnud õnnetusjuhtumite kurva statistikaga. Kas aastaga on midagi muutunud? Jah, on. Ainult et halvemaks: halastamatu numbrijada annab tunnistust töökohal aset leidnud õnnetusjuhtumite vääramatust kasvust. Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula arvab, et olukorda aitab parandada üksikasjalik töökeskkonna riskianalüüs, sest kui võimalikke ohte pole teadvustatud, on võimatu leida ka abinõusid nende vältimiseks.

Oma töötajaid tuleb hoida. Majandusanalüütik Maris Lauri prognoosi kohaselt ei kao kvalifitseeritud tööjõu puudus lähiajal kuhugi. Lauri juhib tähelepanu sellele, et Eesti majandus tugineb ekspordile, kuid konkurents rahvusvahelisel turul on väga karm, mistõttu pole ettevõtjatel mõistlik investeeringuid edasi lükata. Neil Eesti ettevõtjatel, kes soovivad laiendada oma firma tegevust välismaale, soovitame aga kindlasti lugeda kaubandus-tööstuskoja nn kontaktvisiitide projektijuhi Jana Silaškova kirjutist sellest, kuidas välisreisidel „vajalikke uksi avada“.

Kasulikku lugemist!

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele
 
 

 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Eesti edukus sõltub Euroopa Liidu majandusoludest Kõik korteriühistu aruandlusest

Töökeskkonna riskianalüüs kui võimalus ja vajadus

Maris Lauri must valge

Maris Lauri,
majandusanalüütik ja poliitik

Jekaterina Dolguseva must valge

Jekaterina Dolguševa,
raamatupidaja-konsultant
 

 

Piret Kaljula must valgePiret Kaljula, töökeskkonna konsultant, Tööinspektsioon

 

SEMINAR

Aldo Vassar

Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

Keijo Lindeberg

Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

MUUDATUSED TÖÖVAIDLUSE LAHENDAMISE SEADUSES

TUTVUSTUS:

Seminari eesmärk on anda ülevaade uuest töövaidluste lahendamise korrast. Töövaidluste lahendamise seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuarist ning asendab sellega seni kehtivat individuaalse töövaidluse lahendamise seadust. Tervise- ja tööministeeriumi sõnul on uue seaduse eesmärk töövaidluse lahendamine muuta lihtsamaks, kiiremaks, kvaliteetsemaks ning pooltele selgemaks. Seminaril selgitatakse, mis need muudatused täpsemalt võrreldes veel hetkel kehtiva seaduse on ning mida need muudatused seaduses sisuliselt muudavad.

Esimesed kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 59 eurot + KM

Toimumisaeg: 15 november 2017 a.

REGISTREERU

 

 

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

 

toomas villems

 

 

 

Dividendide maksustamine alates 2018. a

Toomas Villems,
vandeaudiitor

 

VAJALIK NÄIDIS
Janus Paurman must valge
Janus Paurman,
jurist,
Advokaadibüroo Teder 

Uus tulumaksusüsteem toob kaasa olulised muudatused maksuvaba tulu arvestamises ning seekord ei saa kahjuks raamatupidaja töötajatele enam täpselt ette öelda, kui suures ulatuses maksuvaba tulu arvestama peaks. Järgmisest aastast on iga töötaja maksuarvestus personaalne ning maksuvaba tulu sõltub töötaja aasta sissetulekust.

Kui töötaja aastatulu ei ületa 14 400 eurot (arvesse võetakse kõik tulud, mis töötaja konkreetsel kalendriaastal saab), võib töötaja rahumeeli maksuvaba tulu 500 eurot kuus arvestada; kui tulu on aga suurem kui 14 400 eurot, on täpset maksuvaba tulu summat juba keerulisem arvestada.

Maksuvaba tulu avalduse saab töötaja esitada küll iga kuu, kuid mõistlikum ning parem oleks konkreetne summa aasta alguses välja mõelda ning muuta seda vaid erandjuhtudel.

Avalduses peaks töötaja märkima perioodi (aasta või kuu täpsusega) ning näitama, kui suures summas ta soovib maksuvaba tulu arvestada. Maksuvaba tulu võib varieeruda 0 eurost kuni 500 euroni, olenevalt isiku sissetulekust. Kui maksuvaba tulu ei arvestata, ei teki järgmisel aastal ka tulumaksu juurdetasumise kohustust ning on võimalik, et hoopis riik maksab tulumaksu töötajale tagasi.

Iga töötaja on enda maksuvaba tulu arvestuses vaba ning peab arvestama, et maksuvaba tulu 500 eurot kuus kehtib vaid seni, kuni töötaja aastatulu ei ületa 14400 eurot.

 
Praktikum

Rita Ilisson

KOOSTAME AASTAARUANDE ÕIGESTI EESTI GAAPI ALUSEL!*

Aastaaruande koostamisel tuleb inventeerida ja hinnata vara ja kohustiste koostisosade väärtuse vastavust Eesti finantsaruandluse standardis sätestatud arvestuspõhimõtetega ning teostada ridamisi (süsteemseid ja hinnangutest tulenevaid) reguleerimiskandeid.

Praktikumi käigus koostame näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande ja lisad. Aluseks on raamatupidamise registrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja reguleerimiskanded. Rida-realt käsitleme bilansikontodel kirjendatud varade ja kohustiste arvelevõtmist, edaspidist kajastamist, selgitame
RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning lisade nõudeid.

Praktikumi kestel keskendume aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärgile, milleks on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel kasutada (vt RS-i § 15).

Esimesed kümme osalejat saavad registreeruda hinnaga 189 eurot + KM

Toimumisaeg: 16.-17. jaanuaril 2018. a.

 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
Jana Silaskova must valge  

Ärivisiit viib kokku just õigete inimestega

Jana Silaškova, projektijuht, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

 

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.

Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

·       maksud,

·        nõuded täitedokumendi alusel,

·        ettemaksud ja

·        töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est