Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Riigikogu kiitis heaks käibemaksukohustuslase piirmäära tõstmise

Riigikogu kiitis 26. oktoobril heaks käibemaksuseaduse muudatused, millega tõstetakse käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäära 16 000 eurolt 40 000 eurole.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 64 riigikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud.

Juhul kui ettevõtja käive jääb aastas alla 40 000 euro, saab ta ise valida, kas end käibemaksukohustuslaseks registreerida või mitte. Muudatus aitab vähendada nende ettevõtjate halduskoormust, kes otsustavad seda mitte teha.

Käibemaksukohustuslasi aastakäibega 16 001–40 000 oli 2014. aastal 11 637, mis on ligi 15% käibemaksukohustuslaste arvust. Otseselt puudutab meede 3,8% ehk ligi 3000 käibemaksukohustuslast, kes nimetatud käibe grupis peamiselt müüvad lõpptarbijale ning on aastas kokkuvõtvalt riigi tuludesse käibemaksu tasunud.

Piirmäära puudutav seadusemuudatus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Samas seaduses tehtud muudatusega lisatakse pöördmaksustamisele kuuluvate kaupade nimekirja teatud metalltooted, mida peamiselt kasutatakse ehitusteenuse osutamisel ja masinatööstuses, näiteks ehitusarmatuur, lehtmetall nii kerades kui lehtedena, vee ja gaasitorud, nelikanttorud, talad.

Pöördmaksustamine aitab vähendada maksupettusi nendes valdkondades, kus maksupettuse korraldamiseks kasutatakse puhverettevõtteid. Tegemist on ilma majandusliku tegevuseta ettevõtetega, mis luuakse peamiselt käibemaksupettusteks. Puhverettevõte märgib arvele küll käibemaksu, kuid seda riigi tuludesse ei tasu. Samas kauba ostja küsib riigilt tagasi arvele märgitud käibemaksu.

Pöördmaksustamine aitab kauba ostu-müügi ahelast puhverettevõtted välja tõrjuda, kuna pöördmaksustamise korral on käibemaksu arvestamise ja riigi tuludesse tasumise kohustus kauba saajal. Pöördmaksustamise korral ei saa tekkida olukorda, et riik tagastab käibemaksu, mida ei ole riigi tuludesse laekunud.

Kehtiva korra kohaselt rakendatakse pöördmaksustamist kinnisasjale, mille võõrandamisel on maksukohustuslasel valikuvõimalus kauba maksustamiseks, metallijäätmetele, väärismetallile ja väärismetalli sisaldavale metallimaterjalile.

Seadusemuudatus jõustub 1. jaanuaril 2017.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est