Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eelnõu keelab õhukeste kilekottide tasuta pakkumise

Keskkonnaministeerium saatis justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks uuendatud pakendiseaduse muudatuse eelnõu, mille järgi ei tohi alates 2019. aasta jaanuarist nii õhukesi kui ka eriti õhukesi kilekotte tasuta jagada.

„Võrreldes eelmise, kooskõlastusringi läbinud versiooniga on eelnõust välja jäetud plastkandekottidele miinimumhinna kehtestamine, kuna seda peeti liigseks sekkumiseks turumajanduse toimimise reeglitesse. Selle asemel sõnastasime põhimõtte, et õhukesi ja eriti õhukesi plastkandekotte ei või tasuta anda,“ selgitas keskkonnaminister Marko Pomerants. Ta täpsustas, et hügieeni otstarbel ja lahtise kauba pakendamiseks mõeldud kilekotte see ei puuduta.

Kauplustel tuleb tarbijale hakata pakkuma õhukestele plastkandekottidele ka alternatiivseid võimalusi.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõuga Eesti seadusandlusse üle võetakse, seab kilekottide tarbimise vähendamiseks sihtarvud: 2019. aasta 31. detsembriks peab tarbimine olema alla 90 ning 2025. aasta 31. detsembriks alla 40 õhukese plastkandekoti inimese kohta aastas.

2015. aastal tehtud uuringu andmetel kasutab Eesti elanik aastas kuni 200 õhukest plastkandekotti – õhemad kui 50 mikronit – ja neist 160 on eriti õhukesed plastkandekotid  ehk õhemad kui 15 mikronit.

Pomerants sõnas, et tunnustab kõiki neid, kes on juba vabatahtlikult kas kassade lõpust kilekotirullid ära korjanud või kilekotid sootuks näiteks paberkottide vastu vahetanud.

„Eelnõule tulnud vastukaja asjus tahaks ühe asja veel ära klaarida. Nii mõnigi leidis, et Eestis läheb kilekott nagunii Irus ahju ja sellega oleks justkui asi korras. Unustatakse aga ära, et tegu on väärtusliku materjaliga, mida on ahju ajamise asemel hoopis targem kokku koguda, töödelda ja sellest uued tooted teha ehk me räägime 21. sajandil siiski ressursside mõistlikust kasutamisest. Muidugi on jäätmetest energia saamine parem kui nende lihtsalt prügimägedesse kuhjamine, aga eelkõige tuleb kogu väärtuslik materjal uuesti ära kasutada,“ märkis Pomerants.

Selleks et plastkandekottide tarbimise ja tarbimise vähendamise eesmärkide täitmise kohta andmeid saada, lisatakse eelnõuga müügikohtadele nende üle arvestuse pidamise kohustus.

Aruandekohustus rakendub müügikohtadele, mille pindala on suurem kui 100 ruutmeetrit.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est