Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
e magazine titul 26
PARTNERID

 

TOIMETUSELT
Riigil on taas plaanis muuta pakendiseadust. Seekord on tähelepanu all õhukesed kilekotid, mida praegu igaüks meist saab suuremate kaupluste kassades tasuta võtta. Just see tasuta kilekottide kassas jagamine tahetaksegi mõne aasta pärast ära keelata, et säästa loodust ja vähendada mõttetut raiskamist.

Igal juhul tahab riik selle sammuga öelda, et igasugune pakendikasutus on meie kõigi mure, mitte üksnes tootjate ja pakendajate vastutusala, kes juba üle kümne aasta on pidanud pakendiaruandeid esitama ja paar aastat neid ka auditeerida laskma.

Muidugi saavad seaduseelnõu järgi kohustusi juurde ka pakendiettevõtjad. Nimelt peavad nad üle 100-ruutmeetrise pindalaga kaupade või toodete müügikohas hakkama pidama arvestust tarbijatele müüdavate ja tasuta antavate õhukeste plastkottide kohta ning esitama andmed pakendiregistrisse. Arvata võib, et see lisakohustus ei tee neile rõõmu.

Tänavu oli pakendiaruannete esitamise tähtaeg 1. september. Selleks ajaks pidid kõik pakendiettevõtted ja taaskasutusorganisatsioonid oma pakendiandmed registrile edastama.

Igasugune aruanne eeldab korralikku andmete kogumist. Seega tuletame veebiajakirjas Raamatupidamisuudised Pluss meelde mõned lihtsad tõed, mida pakendiandmete kogumisel kindlasti silmas pidada, et arvestus õige saaks. Vaatame ka pakendiaruandluse levinumaid vigu.

Põhjalikumalt käsitleme kasutatud sõiduautode ostu ja müügi käibemaksuga maksustamist – see teema ei kaota oma aktuaalsust kunagi, sest maksuküsimused pole kergete killast. Selgitame konkreetsete näidete varal käibemaksu arvutamise ja deklareerimise korda, kui sõiduki ostu- ja müügitehingu üks pool on teisest Euroopa Liidu liikmesriigist.

Tutvustame ka üht vähetuntud komisjoni, mis lahendab Tallinnas üürilepingutega seotud vaidlusi, tehes seda kiiresti ja ilma et tuleks maksta riigilõivu. Üürikomisjoni otsus on vaidluspooltele täitmiseks kohustuslik.

„Raamatupidamise praktika“ rubriigis vaatame põhivara müüki kahjumiga. „Vajaliku näidise“ all aga toome välja paar näidet sularaha ja kohustiste inventuuri vormistamise kohta, sest aasta hakkab lõppema ja just õige aeg on kavandada inventuure.

Muidugi leiate ka seekordsest Plussist nagu alati värsked uudised, huvitavamad kohtulahendid, uuemate seaduste kokkuvõtte ning meie tellijate küsimused ja asjatundjate vastused neile.

Head lugemist!


 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele

 

 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Sõiduauto ost ja müük – kuidas käibemaksuarvestuses mitte eksida Üürikomisjoni menetlus säästab kohtukuludest

Pakendiaruandluse ABC

Häli Jürimäe bw

Häli Jürimäe, vandeadvokaat, LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Heli Hellamaa bw


Heli Hellamaa,
Tallinna üürikomisjoni esimees

Raimond Kadak bw


Raimond Kadak,
juhatuse esimees, A-Tolliagentuur

      
     

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

 

toomas villems bw

 

 

 

Põhivara müük kahjumiga

Toomas Villems,
vandeaudiitor

 

 

VAJALIK NÄIDIS
Maire Otsus bw
Maire Otsus,
vandeaudiitor
Aasta lõpp läheneb kiiresti ning viimane aeg on planeerida aastainventuure. Inventuuride tulemusi võib vormistada mitmel moel, aga alati tuleb  tähelepanu pöörata sellele, et vormistus vastaks algdokumendile seatud nõuetele, see tähendab, et dokumendil oleksid:
•    ettevõtte nimi,
•    kuupäev,
•    inventeerijate nimed ja allkirjad ning
•    varaliselt vastutava isiku nimi ja allkiri, kui see on asjakohane.

Järgnevalt esitame mõne näite sularaha ja kohustiste inventuuri vormistamiseks. Kui ettevõttel on audiitor, tuleks kohustiste inventuuri puhul enne saldokinnituste saatmist kindlasti ka temaga konsulteerida. Üldjuhul annavad audiitorid saldokinnituseks oma vormi ning soovivad, et vastaspooled saadaksid allkirjastatud kinnitused otse neile.

Põhjalikumalt käsitleme inventuuri teemat edaspidi ajakirjas Raamatupidamisuudised.
 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
Epp Joala bw  

Maksude kogumine on Läti Achilleuse kand

Epp Joala,
kaubandus-tööstuskoja kommunikatsioonijuht

 

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.

Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

·       maksud,

·        nõuded täitedokumendi alusel,

·        ettemaksud ja

·        töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est