Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Alustati uue riigihangete registri väljatöötamist

Rahandusministeerium alustas koostöös infotehnoloogiakeskusega uue riigihangete registri väljatöötamist, et edaspidi oleks võimalik täielikult üle minna e-riigihangetele.

Uue registri võimalused automatiseerivad ja kiirendavad e-hanke menetlusprotsessi nii hankijate kui ka pakkujate jaoks.  Register koos uute teenustega jõuab kasutajateni järk-järgult aastatel 2016–2019, teatas rahandusministeerium.

„Uus register võimaldab tõhusamalt kasutada innovaatilisi meetmeid, nagu näiteks hankepass, pöördmenetlus, innovatsioonipartnerlus, dünaamiline hankesüsteem, e-kataloogid ja muud,“ sõnas rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Agris Peedu.

Uue riigihangete registri väljatöötamiseks tehti ministeeriumi teatel esmalt eelanalüüs koos prototüübiga, kaasates seotud osapooli ja erinevaid huvirühmi. Esimese teenusena valmib teadete avaldamise moodul koos veebiteenusega üle rahvusvahelise piirmäära hangete edastamiseks Euroopa Liidu Teataja võrguväljaandesse TED.

2018. aasta sügiseks valmivad otsingute moodul ning hankijate ja pakkujate poolt iseteeninduskeskkonnana kasutatav menetlusmoodul. Selle tulemusena muutub hõlpsamaks hangete osade kaupa menetlemine, keskne ja raamlepingute raames hankimine. Ühtlasi valmib uus registri tehniline platvorm ja kasutajaliides. 2019. aastal on planeeritud lisada ka hangete planeerimise ja turu-uuringute tegemise võimalused.

Praegu korraldatakse 80% riigihangete registris välja kuulutatud hangetest e-menetlusena. Täielik üleminek e-riigihangetele on kavas aastaks 2018.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est