Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Välismaal elavad pensionärid peavad edaspidi esitama elusoleku tõendi

Seoses pensionikindlustuse seaduse peatse muutmisega peab välisriigis elav Eesti pensionär edaspidi igal aastal esitama sotsiaalkindlustusametile kirjaliku tõendi oma elusoleku kohta.

Tõend tuleb esitada hiljemalt iga aasta 1. märtsiks. Tõendi peab kinnitama kas elukohariigi ametiasutus või Eesti välisesindus, selgub eelnõu seletuskirjast. Tõendi võib asendada ka elukohariigi residentsust tõendava dokumendiga. Tõendit ei pea aga üldse esitama, kui Eesti on välisriigiga sõlminud pensionäride kohta käivate andmete töötlemise lepingu.

Kui pensionär ei esita ettenähtud tähtpäevaks elusoleku tõendit, peatatakse pensioni maksmine alates jooksva aasta 1. aprillist. Tõendi hilisema esitamise korral jätkatakse pensioni maksmist aga tagasiulatuvalt, alates pensioni maksmise peatamisest.

Ennetähtaegne vanaduspension ja soodustingimustel vanaduspension määratakse ja makstakse välisriiki ainult neile, kes on jõudnud vanaduspensioniikka. Rahvapensioni ja töövõime vähenemisega seotud pensione välisriiki ei määrata ega ka maksta. Välisriiki ei määrata ega maksta ka töövõime vähenemisega seotud pensione – erandiks on sellised töövõime vähenemisega seotud pensionid, mille maksmist jätkatakse vanaduspensionieas.

Seega peatatakse pensioni väljamaksmine neile, kellele on pension määratud enne vanaduspensioniiga, kuid kes on seejärel elama asunud välisriiki. Erandiks on toitjakaotuspensioni saajad.

Pensionikindlustuse seaduse muutmisega laiendatakse riiklike pensionide teatud piirangutega maksmist üle maailma kõikidesse kolmandatesse riikidesse, säilitades samal ajal kontrolli pensionide alusetute väljamaksete üle.

Eelnõu alusel hakatakse eksportima nii riikliku pensionikindlustuse seadusega reguleeritud vanaduspensioni ja toitjakaotuspensioni kui ka eriseadustega reguleeritud sooduspensione.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est