Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ühinguõigus I

Autorid: Kalev Saare, Urmas Volens, Andres Vutt, Margit Vutt
Hind: 39 EUR

Telli raamat kirjastus Juura kodulehelt

01Eestis toimub oluline osa ettevõtlusest kapitaliühingute kaudu. 1. juuli 2015 seisuga on äriregistrisse kantud 155 893 osaühingut ja 3641 aktsiaseltsi. Kapitaliühingute juhtimise eduka korraldamise eelduseks on teadmised kapitaliühingutest ja ühinguõigusest, samuti aitavad need teadmised vältida asjatuid vaidlusi osanike või aktsionäride, juhtorganite liikmete ning võlausaldajate vahel.

Käesolev raamat on süsteemne käsitlus kapitaliühingute (osaühingu ja aktsiaseltsi) õigusest, sisaldades muu hulgas teoreetilises kirjanduses avaldatud olulisemaid seisukohti, vastava valdkonna kohtupraktika analüüsi ja näiteid. Raamatu eesmärk on nii probleemide väljatoomine kui ka praktiliste lahenduste pakkumine.

Siin on selgitatud osaühingu ja aktsiaseltsi olemust ning nende asutamise, juhtimise, lõpetamise ja ümberkorraldamise põhimõtteid. Lisaks ühinguõiguse üldteemadele leiavad põhjalikumat käsitlemist näiteks äriregistriga seotud küsimused, ühingute otsuste tegemise ja vaidlustamise, juhtorgani liikmete vastutuse, aga ka ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise ning osade ja aktsiate õiguskäibega seotud olulisemad küsimused. Raamat on abiks nii ühinguõiguse alal praktiseerivale juristile, õigusteadust õppivale või sellest huvitatud tudengile kui ka ettevõtjatele.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est