Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Töötukassa kuulutas välja hanke töövõime hindajate leidmiseks

Töötukassa hakkab alates 1. juulist 2016 hindama inimeste töövõimet ja kuulutas välja hanke töövõime hindamise eksperdiarvamuse andjate leidmiseks.

Hankel saavad osaleda üld- või eriarstiabi osutamise tegevusloaga tervishoiuteenuse osutajad. Ekspertarstid peavad olema tervishoiutöötajate registrisse kantud tegevarstid, kes on viimase viie aasta jooksul lõpetanud residentuuri või sama perioodi vältel vähemalt kaks aastat arstina tegutsenud. Ühe tervishoiuteenuse osutaja ekspertarstidest vähemalt üks peaks olema taastusravi, füsiaatria või töötervishoiu erialalt ning vähemalt üks psühhiaatria erialalt.

Lisaks peab tervishoiuteenuse osutajal olema võimalik kaasata teisi ekspertiisimeeskonna liikmeid: füsioterapeuti või tegevusterapeuti ja logopeedi või eripedagoogi. Samuti peab tervishoiuteenuse osutajal olema ruum visiidipõhiste hindamiste läbiviimiseks vähemalt maakonna keskuses.

Leping sõlmitakse tervishoiuteenuse osutajatega 2,5 aastaks ehk perioodiks 01.07.2016–31.12.2018. Sel ajal on kavas töövõimet hinnata 119 341 korral. Lepingupartnereid otsitakse kõikidesse maakondadesse.

Töövõime toetamise süsteemi reformiga lõpetatakse püsiva töövõimekaotuse protsentide tuvastamine ning hakatakse hindama inimese töövõimet. Töövõime hindamise käigus võetakse arvesse inimese terviseseisundit, tema enda hinnangut oma tegutsemisvõimele ning sellest tulenevaid tegutsemise ja osalemise piiranguid, nende prognoosi ja eeldatavat kestust ning tehakse otsus töövõime ulatuse kohta. Samuti antakse vajaduse korral soovitusi sobivate ja mittesobivate töötingimuste, abivahendite kasutamise ja töövõime toetamise kohta.

Töövõime hindamise tulemusena otsustatakse, kas inimene on töövõimeline, kas tal on säilinud osaline töövõime või puudub tal töövõime täielikult. Töötukassa hindab inimese töövõimet, kaasates eksperdiarvamuse saamiseks tervishoiuteenuse osutajaid ja teisi eksperte.

Alates 1. juulist 2016 hakatakse hindama nende inimeste töövõimet, kellele ei ole varem (pärast 1. juulit 2010) püsivat töövõimetust määratud. 1. jaanuarist 2017 hakatakse hindama töövõimet ka nendel inimestel, kelle püsiva töövõimetuse tähtajad sotsiaalkindlustusametis lõppevad.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est