Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Riigi üheksa kuu tulud on kasvanud 3 ja kulud 7,3 protsenti

Tänavu septembri seisuga kasvas riigikassasse laekunud tulude maht 3 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kulud kasvasid mullusega võrreldes 7,3 protsenti.

Rahandusministeeriumi andmetel laekus üheksa kuuga riigile tulusid 5,9 miljardit eurot ehk 171,4 miljonit eurot enam kui eelmisel aastal. Kuludeks suunati 5,98 miljardit eurot ehk 405,8 miljonit eurot rohkem kui mullu samal ajal. 2015. aasta eelarves on planeeritud tulude maht koos edasiantavate tuludega 8,45 miljardit eurot ning kulude maht koos eelmisest aastast ülekantud vahenditega 8,67 miljardit eurot.

Maksutulu moodustab üle 80 protsendi riigi kogutuludest. Maksu- ja tolliamet kogus üheksa kuuga 5,25 miljardit eurot, mis on 332,5 miljonit eurot ehk 6,8 protsenti rohkem kui mullu samal ajal. Kasv tulenes peamiselt suuremast käibe- ja sotsiaalmaksu laekumisest.

Maksutuludest suurimate tululiikidena tasuti sotsiaalmaksu 1,79 miljardit eurot, käibemaksu 1,4 miljardit eurot ning aktsiise 652 miljonit eurot. Kõige enam kasvasid käibemaksu tasumine (137,6 miljonit eurot ehk 10,9 protsenti) ja sotsiaalmaksu laekumine (123,7 miljonit eurot ehk 7,4 protsenti). Edasiantavaid makse laekus kokku 879 miljonit eurot, mida on 41,9 miljonit eurot ehk 5 protsenti rohkem kui möödunud aastal sama ajaga.

Mittemaksulisi tulusid laekus septembri lõpuks 648,8 miljonit eurot, mis on 161,1 miljonit eurot ehk 19,9 protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Mittemaksuliste tulude liikidest moodustasid suurima mahu EL-i ja muud toetused summas 374,8 miljonit eurot, mis on aastaga vähenenud 131,1 miljonit eurot ehk 25,9 protsenti. Kaupu ja teenuseid müüdi aasta algusest 117,8 miljoni euro ulatuses ja muid tulusid laekus 110,3 miljonit eurot, teatas rahandusministeerium.

Kuludeks suunati 5,98 miljardit eurot ehk 7,3 protsenti rohkem kui mullu. Kulud kasvasid eelmise aasta sama perioodi mahuga võrreldes 405,8 miljoni euro võrra. Kasvust üle poole ehk 208,1 miljonit eurot moodustasid väljamakstud pensioni-, ravi-, töötuskindlustus- ning muud toetused. Kululiikide lõikes on aasta algusest tasutud toetusi summas 2,92 miljardi, muid tegevuskulusid 1,89 miljardi ning tööjõu- ja majandamiskulusid 982,9 miljoni euro ulatuses.

Tööjõu- ja majandamiskulude maht kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 75,3 miljonit eurot ehk 8,3 protsenti. Tööjõukuludeks kasutati 512,2 miljonit eurot, aastane kasv oli 4,2 protsenti. Majandamiskuludeks kasutati 470,7 miljonit eurot ehk 13,2 protsenti rohkem kui eelmisel aastal.

Investeeringuteks on aasta algusest suunatud 291,3 miljonit eurot, mis on 14,2 protsenti vähem kui eelmisel aastal. Riigiasutused investeerisid ise 191,8 miljonit eurot, mis on 15,8 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Investeeringutoetusi seevastu anti 99,4 miljoni euro ulatuses, mis on 74,4 miljonit eurot ehk 42,8 protsenti vähem kui mullu.

Likviidseid finantsvarasid ehk hoiuseid ja võlakirju oli riigikassas septembri lõpu seisuga 1,47 miljardit eurot, millest likviidsusreservis oli 1,08 miljardit ning stabiliseerimisreservis 373,5 miljonit eurot. Võrreldes 2014. aasta septembri lõpu seisuga vähenes riigikassa hallatavate likviidsete varade maht 143,8 miljoni euro võrra ehk 8,9 protsenti. Omandireformi reservfondi vahendid vähenesid aastaga 6,4 miljonit eurot, ulatudes 14,0 miljoni euroni.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est