Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ministeerium tahab vabastada 2000 ettevõtet pakendiauditist

Keskkonnaministeerium valmistab ette pakendiseaduse muutmise eelnõu, mis vabastaks ligi 2000 ettevõtet pakendiauditi tegemisest.

"Pakendiregistrisse esitatud andmete alusel on selge, et meil on ligikaudu 2000 pakendiettevõtet, kes lasevad turule vähem kui 5 tonni pakendeid aastas ja nende pakendiettevõtjate osatähtsus kogu turule lastud pakendikogusest on vaid kuni 2%. Seega pole edaspidi otstarbekas neil ettevõtetel pakendiauditit teha. Pakendiregistrisse andmeid esitada tuleb muidugi edaspidigi," selgitas keskkonnaminister Marko Pomerants.

Pakendiauditi tegemise kohustus kehtestati seetõttu, et oluline osa turule toodud pakenditest oli deklareerimata. Nimelt kohustab seadus pakendiettevõtjat turule toodud pakendite üle arvestust pidama ja tagama etteantud mahus nende kogumise ja taaskasutamise ning esitama vastavad andmed pakendiregistrisse.

2014. aasta kohta esitas pakendiregistrisse oma andmed üle 3300 pakendiettevõtja ja kõigil neil oli kohustus teha audiitorkontroll. Andmete kontrollimisel tekkisid probleemid audiitorite leidmise ja kõrgete audiitortasudega, eriti nendel pakendiettevõtjatel, kelle turule lastud pakendi kogus ületas vaid veidi andmete esitamise kohustuse piirmäära.

Teine seadusemuudatus puudutab ettevõtjaid, kes lasevad turule rohkem kui 5 tonni pakendeid aastas ja on oma kohustused taaskasutusorganisatsioonile (Eesti Taaskasutusorganisatsioon, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, MTÜ Eesti Pakendiringlus, Eesti Pandipakend jne) üle andnud. Sellised ettevõtted peavad oma pakendiregistrisse esitatavad andmed kontrollima põhjendatud kindlustandva töövõtuna. Sarnaselt kehtiva pakendiseaduse tekstiga tuleb sõltumatu vandeaudiitori töövõtu aruanne esitada taaskasutusorganisatsioonile.

Põhjendatud kindlustandev töövõtt on audiitortegevuses oma iseloomult põhjalikum ja mahukam kontroll kui seni kehtinud piiratud kindlustandev töövõtt. Seega tagab muudatus suurema kindluse esitatavate andmete õigsuses ja vähendab riske.

Pakendiregistrile esitatud andmete järgi jõudis eelmisel aastal Eestis turule 148 400 tonni pakendeid, neist tekkinud jäätmetest koguti ja taaskasutati 68%. Kohustuslik on taaskasutada vähemalt 60% pakendijäätmetest, teatas ministeerium.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est