Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele

Seadus võeti Riigikogus vastu 23. septembril 2015

Seadus jõustus 26.10.2015

Seaduse kohaselt pikendatakse toetusstreigist etteteatamise tähtaega kolmest tööpäevast viie tööpäevani. Riigikohtu 5. juulil 2015. aastal jõustunud otsuse kohaselt on kollektiivse töötüli lahendamise seaduses ette nähtud kolmepäevane toetusstreigist etteteatamise tähtaeg põhiseadusega vastuolus, kuivõrd nii lühike etteteatamise tähtaeg piirab ebamõistlikult ettevõtlusvabadust.

Seadusega muudetakse riikliku lepitaja valimise ja ametisse nimetamise protsessi. Tööandjate ja ametiühingute keskliidud peavad sarnaselt kehtiva korraga kokku leppima riikliku lepitaja kandidaadis. Uue nõudena nähakse ette, et kokkulepe peab olema saavutatud hiljemalt kolm kuud enne ametis oleva riikliku lepitaja ametiaja lõppemist. Juhul kui keskliidud ei saavuta tähtaegselt kokkulepet, korraldab sotsiaalministeerium riikliku lepitaja kandidaadi leidmiseks avaliku konkursi. Kui ka avalik konkurss luhtub, esitab riikliku lepitaja kandidaadi valitsusele valdkonna eest vastutav minister. Seoses reguleerimata olukorraga, kus riiklik lepitaja ei saa ajutiselt oma tööülesandeid täita, luuakse lepitusmenetluse elluviimiseks riikliku lepitaja asetäitja – nõuniku institutsioon. Otstarbekuse põhjusel kaotatakse paikkondliku lepitaja instituut.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est