Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kõige rohkem tööõnnetusi juhtus metalltoodete valmistamisel

2015. aasta üheksa kuuga registreeriti Eestis 3403 tööõnnetust ja kõige rohkem õnnetusi juhtus metalltoodete valmistamisel.

Ligi 700 tööõnnetust lõppes raske kehavigastusega ning 12 töötajat kaotas elu, teatas tööinspektsioon.

Eelmisel aastal juhtus sama ajaga 3424 tööõnnetust, millest 636 lõppes raske kehavigastusega ning 12 töötaja surmaga.

Suurima tööõnnetuste arvuga tegevusalad on töötleva tööstuse sektorist – metalltoodete tootmine (367 tööõnnetust) ja puidutööstus (258 tööõnnetust). Mõlemas sektoris on tööõnnetuste arv võrreldes möödunud aasta sama ajaga kasvanud.

Ehitusel kui ühes ohtlikumas tegevusvaldkonnas on sel aastal juhtunud 267 tööõnnetust. Paraku on selles sektoris kasvanud raskete tööõnnetuste arv – 76 õnnetust olid rasked ning kaks lõppesid töötaja surmaga.  

Tööõnnetuste põhjustena toob inspektsioon välja, et töövahendid ei vasta ohutusnõuetele, töötaja väljaõpe ja juhendamine on puudulik või on ta rikkunud ohutusnõudeid. Korduvalt tulevad probleemina esile puudujäägid töötervishoiu ja tööohutuse juhtimises ehk töökeskkonna sisekontrolli korralduses.

Tööinspektsioon tuletab meelde, et töökeskkonna riskide analüüs ja õige töökorraldus aitavad tööõnnetusi vähendada ja vältida. Ohutu töökeskkonna loovad tööandja ja töötaja koos.

Tööinspektsioon kogub andmeid tööõnnetuste kohta, mis on juhtunud töölepingu alusel töötavate inimestega.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est