Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Eri rahvusest abikaasade võimalused abielu lahutada paranevad

Valitsus kiitis 15. oktoobril heaks justiitsministri esitatud seaduse eelnõu, mis annab eri kodakondsusest abikaasadele võimaluse valida, millise riigi seaduste alusel oma abielu lahutada.

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu eesmärk on tagada Euroopa Liidu tõhustatud koostöö raames loodud määruse Rooma III sujuv rakendamine. Määrust kohaldatakse, kui abielu lahutamisel on kokkupuude rohkem kui ühe riigi õigusega.

Rooma III kohaldamine annab abikaasadele võimaluse igal ajal notari juures kokku leppida, millise riigi õigust tuleb nende abielu lahutamise eeldustele kohaldada. Hetkel abikaasadel sellist võimalust ei ole, märkis valitsuse pressiteenistus.

Abikaasad saavad edaspidi kohaldatavaks õiguseks valida, kas kohaldatakse lahutava kohtu asukoha seadust, nende ühise elukohariigi seadust, ühe abikaasa kodakondsuse riigi seadust või siis abikaasade eelneva ühise elukoha riigi seadust, kui üks neist seal veel elab. Rooma III määrusega ühtlustatakse abielulahutuste ja lahuselu suhtes kohalduva õiguse norme, antakse abikaasadele võimalus valida abielulahutuse või lahuselu suhtes kohalduv õigus piiratud kriteeriumide hulgast ning määratakse kohalduva õiguse reeglid abikaasade valiku puudumisel. Praegu kohaldub Rooma III kuueteistkümne liikmesriigi suhtes.

Määrusega ühinemise järel saavad Eesti kohtud ja notarid teise riigi õigust kohaldada ka kolmanda riigi kodanike suhtes. Näiteks püsivalt Eestis elav eesti-soome abielupaar saab sõlmida kokkuleppe lahutuse korral Soome õiguse kohaldamiseks, kuigi Soome ei ole Rooma III määrusega ühinenud. Kohus või notar jätab abielu lahutamisel kohaldamata abikaasade poolt kokkulepitud õiguse, kui see on vastuolus avaliku korraga.

Eelnõuga täpsustatakse kohaldatava õiguse väljaselgitamise ja kokkuleppe sõlmimise üldreegleid kohtumenetluses. Seaduses sätestatakse, et kohtumenetluses kuulub kohaldatava õiguse väljaselgitamine eelmenetluse ülesannete hulka. Samuti täpsustatakse, et kohaldatava õiguse kokkulepet saab kohtumenetluses sõlmida kuni eelmenetluse lõppemiseni või kirjalikus menetluses taotluste esitamise tähtaja möödumiseni.

Seaduse heakskiitmisel jõustub see järgmise aasta 1. juulil.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est