Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Asjaõigusseadus I ja II. Kommenteeritud väljaanded

Koostajad: prof Paul Varul, prof Irene Kull, dr.iur. Villu Kõve, dr.iur. Martin Käerdi, Tarvo Puri
Hind: 95 EUR

Telli raamat kirjastus Juura kodulehelt

0403Asjaõigusseadus kehtib alates 1. detsembrist 1993 ja on esimene viiest seadusest, mis funktsionaalselt moodustavad tsiviilseadustiku.

Kirjastus Juura ilmutas asjaõigusseaduse kohta esimese kommenteeritud väljaande (P. Pärna, V. Kõve) juba 1996. aastal, täiendatud kujul ka 2004. aastal (P. Pärna). Vahepeal on oluliselt laienenud kohtupraktika, seda nii asjaõigusseaduse enda kohaldamisel, aga on ka tekkinud uued õiguslikud olukorrad seoses koostoimega teiste seadustega, nii näiteks on asjaõigusseadusel oluline tähendus täitemenetluses ja pankrotimenetluses, võlaõigusseaduse, perekonnaseaduse ja pärimisseaduse kohaldamisel jne.

Asjaõigusseaduse kommentaarid ilmuvad kahes köites. Käesolevas köites on hõlmatud seaduse kolm esimest osa: üldosa, valdus ja kinnistusraamat ning omand (§-d 1–167).

Teises köites on kommentaarid ülejäänud viie osa (4.–8. osa, §-d 172–365) kohta (servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigus). Kommentaarides on esmalt selgitatud paragrahvi eesmärki ja näidatud selle allikad ning seejärel analüüsitud paragrahvi sisu. Olulist tähelepanu on pööratud nii asjaõigusseaduse sätete omavahelistele seostele kui ka asjaõigusseaduse sätete seostele teiste seadustega ning asjaõigusseaduse kohaldamise probleemidele eri õigusvaldkondades.

Nagu võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse kommentaaride puhul, on ka asjaõigusseaduse kommentaarides kesksel kohal riigikohtu lahendite analüüs. Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud asjaõigusseaduse tekst ja muud seadused, samuti riigikohtu lahendid seisuga 1. detsember 2013.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est