Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Valitsus kiitis heaks avalikus kohas alkoholi tarbimise keelamise

Valitsus kiitis heaks justiitsministri esitatud korrakaitseseaduse muutmise, millega keelatakse avalikus kohas alkoholi tarbimine.

Justiitsministeerium algatas korrakaitseseaduse muutmise, et viia avalikku alkoholitarbimist lubav olukord vastavusse ühiskonna ootuste ja inimeste harjumuspärase käitumisega. Vajadust seadusemuudatuse järele kinnitas ka septembris toimunud huvirühmasid koondanud ümarlaud, mille eel esitatud muudatusettepanekutes leiti, et 2011. aastal vastu võetud korrakaitseseadusega avalikus kohas alkoholi tarbimise lubamisega soodustab riik alkoholismi ja alkoholi tarbimist noorte hulgas.

„Kuna oli selgelt näha, et seadus ei vastanud ühiskonna ootustele, pidasin oluliseks seadust muuta ehk keelata avalikus kohas alkoholi tarbimine. Samas tõi see teravalt meie silme ette ühiskonna ühe valupunkti ehk alkoholismiprobleemi, millega peame riigis süvendatult edasi tegelema,“ märkis justiitsminister Andres Anvelt.

Lisaks avalikus kohas alkoholi tarbimise keelamisele annab uus korrakaitseseaduse eelnõu omavalitsustele võimaluse tulevikus täpsustada kohad ja üritused, kus alkoholi tarbimine oleks lubatud. Omavalitsused ei saa lubada alkoholi tarbimist lasteasutuste ja mänguväljakute läheduses, terviseasutustes, ühistranspordis ja selle peatustes. Alkohoolseid jooke võib edaspidi tarbida kohas, kus seda müüakse kohapeal tarbimiseks (nt toitlustusettevõttes, majutusettevõttes) ning avalikul üritusel või selle piiritletud alal, kus kohalik omavalitsus on lubanud alkohoolse joogi jaemüüki kohapeal tarbimiseks.

„Kuna korrakaitseseaduse kõige olulisem põhimõte on see, et oma tegevusega ei tohi teisi inimesi häirida, siis jääb ka edaspidi kehtima põhimõte, et kohtades, kus alkoholi tarbimine on lubatud, ei tohi sellega teisi häirida,“ lisas Anvelt.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est