Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tulevikus on võimalik kohtutäiturile tasuda pikema aja jooksul ja väiksemate kuludega

Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud seaduseelnõu, millega pikeneb täitemenetluses nõude vabatahtliku täitmise tähtaeg ja muutuvad kohtutäiturite tasud.

Praegu tuleb kohtutäituri kätte läinud võlg tasuda minimaalselt 10 päevaga, kuid alates 2017. aastast pikeneb täitemenetluses nõude vabatahtliku täitmise tähtaeg 30 päevani. Sellega luuakse võimalus tasuda võlg ühe palgaperioodi jooksul ning vältida suuremaid täitemenetluse kulusid. Mida pikem on täitemenetlus, seda kulukam on see võlgnikule, kuna selle võrra on suurem kohtutäituri tasu.

„Muudatuse üheks olulisemaks põhjuseks on see, et inimeste hulk, kes tasuvad kohtutäiturile võla õigeaegselt, on liiga väike. Seda teeb vaid umbes 10% inimestest,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt. „Madal vabatahtliku täitmise osakaal võib tulla nii lühikesest vabatahtlikuks täitmiseks antavast ajast kui ka võrdlemisi kõrgest kohtutäituri tasust juba menetluse algfaasis. Seetõttu teeme eelnõuga ka muudatuse, mille järgi maksab võlgnik nõude vabatahtliku täitmise korral vaid menetluse alustamise tasu ehk kaob kohustus tasuda pool kohtutäituri põhitasust.“

Kehtiva seaduse järgi tasub võlgnik nõude vabatahtliku täitmise korral täitemenetluse alustamise tasu ning pool kohtutäituri põhitasust. Kohtutäituri põhitasu sõltub võlasumma suurusest. Täitemenetluse alustamise tasu on edaspidi sõltuvuses sissenõutava summa suurusest ning võlgniku aadressi- või kontaktandmete õigsusest rahvastikuregistris. Kui inimesel on rahvastikuregistris märgitud õige elukoha aadress, siis on kohtutäituri kulu talle täitmisteate kättetoimetamiseks selle võrra väiksem.


Kui võlgniku aadress rahvastikuregistris on õige, on täitemenetluse alustamise tasu eelnõu järgi:
  • mittevaralise nõude puhul 15 eurot;
  • kuni 50 euro suuruse nõude puhul 15 eurot;
  • 51 kuni 5000 euro suuruse nõude puhul 30 eurot;
  • üle 5000 euro suuruse nõude puhul 60 eurot.
Juhul kui võlgniku aadress rahvastikuregistris on vale, on täitemenetluse alustamise tasu eelnõu järgi:
  • mittevaralise nõude puhul 30 eurot;
  • kuni 50 euro suuruse nõude puhul 30 eurot;
  • 51 kuni 5000 euro suuruse nõude puhul 60 eurot;
  • üle 5000 euro suuruse nõude puhul 120 eurot.

Võlgnikul on võimalik vältida kõrget täitemenetluse põhitasu ka juhul, kui kohtutäituril on võimalik kogu võlasumma korraga läbi elektroonilise pangakonto aresti sisse nõuda. Kui võlgniku kontol on arestimise hetkel võlasumma suuruses vahendeid ning kogu nõue saab selle ühe toiminguga täidetud, on menetluse alustamise tasule lisanduv kulu võlgnikule vaid 16 eurot.

Samuti muutub eelnõuga kohtutäiturite lisatasude suurus. Nimelt seatakse piirmäär kinnisvara müügist saadavale kohtutäituri tasule. Praegu on kohtutäituri tasu kinnisvara müügilt kuni 3% vara müügihinnast. Eelnõuga seab aga sellele summale nominaalse piiri – 2000 eurot. Muudatuse eesmärgiks on tulevikus vältida olukordi, kus kohtutäitur võib teenida oma tööpanusega võrreldes põhjendamatult kõrget tasu kallima kinnisvara müügilt.

Seadus on määratud jõustuma 2017. aasta algusest, kuna muudatuse elluviimiseks on vaja arendada kohtutäiturite tasude arvestamise ja menetluse elluviimise infosüsteemi.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est