Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ravikindlustuse seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:


Seadus võeti Riigikogus vastu 17.09.2014. Seadus jõustus 18.10.2014, osaliselt jõustub 01.01.2015.

Seaduse eesmärgiks on viia töövõimetuslehe väljakirjutamine ning selle tööandjale ja haigekassale esitamine elektrooniliseks.

Kehtiva korra kohaselt on praegu paralleelselt kasutusel nii paberil kui ka elektroonilised töövõimetuslehed, kuid elektroonilisi töövõimetuslehti kasutatakse katseprojekti raames ning selleks on vajalik spetsiaalne leping haigekassaga. Seadus näeb ette, et alates 2015. aasta 1. jaanuarist esitatakse haigekassale töövõimetusleht elektrooniliselt. Töövõimetuslehe võib edaspidi paberil välja kirjutada vaid juhul, kui tehnilistel põhjustel ei ole võimalik andmeid elektrooniliselt haigekassa ravikindlustuse andmekogusse edastada või kui haigekassale esitatakse välisriigis väljakirjutatud pabertõend.

Elektroonilise töövõimetuslehe rakendamine kiirendab isikule töövõimetushüvitiste laekumist, vähendab arstidel ja ämmaemandatel töövõimetuslehtede paberil väljakirjutamisega seotud kulusid, võimaldab tööandjatel vabaneda paberil töövõimetuslehtede haigekassale esitamise kohustusest ning vähendab seeläbi andmete esitamisel posti- ja ajakulu. Samuti suurendab töövõimetuslehtede väljakirjutamise ja haigekassale esitamise süsteemi läbipaistvust ja esitatavate andmete kvaliteeti ning võimaldab haigekassal optimeerida töövõimetushüvitiste menetlemist.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est