Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

IT-valdkonnas on kõige innovaatilisem riik Eesti

Põhjamaade ja Baltikumi IT-infrastruktuuriettevõte AS Atea tutvustas Baltikumi IT sektoris korraldatud uuringu tulemusi, millest selgus, et kõige innovaatilisem Balti riik on Eesti, kus plaanitakse uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta.

Leedus plaanib uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta 23% ja Lätis 19%. Neid, kes pole uute lahenduste ja seadmete kasutusele võtmist veel otsustanud, on Eestis 3%, kuid Leedus 12% ja Lätis 19%.

Kõigist vastanuist pidas 55% oma valdkonnas kõige olulisemaks teemaks turvalisust, järgnes IT-halduse automatiseerimine 42%-ga.

Atea Eesti juhi Ruslan Štšerbjuki sõnul näitab see, et turvalisusele on varasematel aastatel vähe tähelepanu pööratud ning nüüd tuleb kiiresti reageerida reaalsetele ohtudele. „Selgelt on näha, et turvalisusesse suhtumine on kardinaalselt muutunud – noored töötajad ei oska näha väga tõsiseid ohtusid, mis kaasnevad näiteks mobiilsete seadmete kasutamisega info edastamisega turvamata kanalites. Kui üldiselt on levinud arvamus, et Eesti on kolmest Balti riigist kõige innovaatilisem ja IT-teadlikum, siis turvalisusesse suhtumises erinevusi pole,“ märkis ta.

Uuringutulemuste järgi kasvavad IT eelarved kogu Baltikumis. Kolm kõige enam kasvavat valdkonda on tark- ja riistvara ning personalikulud.

„Baltikumis kasvavad järgmisel aastal kulutused IT-personalile keskmiselt 44%. Siit tuleb selgelt välja, et kuigi tehnoloogia eesmärk on tööd lihtsustada ja automatiseerida, tekitab see paradoksaalselt tööjõupuuduse nendes osakondades, mis tehnoloogilisi lahendusi haldavad ja tööd hoiavad,“ ütles Štšerbjuk.

Uuringus osalesid IT-juhid ja spetsialistid kolmest Balti riigist – 39% Eestist, 25% Lätist ja 36% Leedust. Vastajatest 24% töötavad riigisektoris.

IT-valdkonnas on kõige innovaatilisem riik Eesti

Põhjamaade ja Baltikumi IT-infrastruktuuriettevõte AS Atea tutvustas Baltikumi IT sektoris korraldatud uuringu tulemusi, millest selgus, et kõige innovaatilisem Balti riik on Eesti, kus plaanitakse uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta.

Leedus plaanib uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta 23% ja Lätis 19%. Neid, kes pole uute lahenduste ja seadmete kasutusele võtmist veel otsustanud, on Eestis 3%, kuid Leedus 12% ja Lätis 19%.

Kõigist vastanuist pidas 55% oma valdkonnas kõige olulisemaks teemaks turvalisust, järgnes IT-halduse automatiseerimine 42%-ga.

Atea Eesti juhi Ruslan Štšerbjuki sõnul näitab see, et turvalisusele on varasematel aastatel vähe tähelepanu pööratud ning nüüd tuleb kiiresti reageerida reaalsetele ohtudele. "Selgelt on näha, et turvalisusesse suhtumine on kardinaalselt muutunud – noored töötajad ei oska näha väga tõsiseid ohtusid, mis kaasnevad näiteks mobiilsete seadmete kasutamisega info edastamisega turvamata kanalites. Kui üldiselt on levinud arvamus, et Eesti on kolmest Balti riigist kõige innovaatilisem ja IT-teadlikum, siis turvalisusesse suhtumises erinevusi pole," märkis ta.

Uuringutulemuste järgi kasvavad IT eelarved kogu Baltikumis. Kolm kõige enam kasvavat valdkonda on tark- ja riistvara ning personalikulud.

"Baltikumis kasvavad järgmisel aastal kulutused IT-personalile keskmiselt 44%. Siit tuleb selgelt välja, et kuigi tehnoloogia eesmärk on tööd lihtsustada ja automatiseerida, tekitab see paradoksaalselt tööjõupuuduse nendes osakondades, mis tehnoloogilisi lahendusi haldavad ja tööd hoiavad," ütles Štšerbjuk.

Uuringus osalesid IT-juhid ja spetsialistid kolmest Balti riigist – 39% Eestist, 25% Lätist ja 36% Leedust. Vastajatest 24% töötavad riigisektoris.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est