Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Firmadele kuuluvate elupindade kontroll on toonud 4,8 miljonit eurot

Maksu- ja Tolliamet (MTA) on viimase aasta jooksul tegelenud suuremas mahus äriühingutele kuuluvate eluruumide kontrollidega, mille tõttu on kokkuvõttes määratud 4,8 miljoni euro väärtuses makse.

„2013.–2014. aastal on MTA alustanud kontrolle 134 äriühingu osas, kes on soetanud eluruumi. Neist pooleli on hetkel 36 kontrolli, maksuarvestuse korrigeerimisega on lõpetatud 89 kontrolli. Makse on määratud kokku 4,8 miljonit eurot,“ ütles MTA avalike suhete juht Rainer Laurits.

Kontrollide käigus tuvastati 53 juhul äriühingute eluruumide kasutamine äriühinguga seotud isikute poolt, 50 juhul oli tegemist soetusega maksuvaba käibe tarbeks, kuna eluruumi rent on maksuvaba ja seega käibemaksu tagastusnõue alusetu, 14 juhul oli soetuse eesmärk ebaselge ehk äriühingul puudus teadmine, mida korteriga teha ning ülejäänud juhtudel oli tegu muude rikkumistega.

Lauritsa sõnul on 2013.–2014. aastal jõudsalt kasvanud ka selliste käibemaksu tagastusnõuete hulk, mida esitavad äriühingud, mis soovivad tagasi saada uute korterite soetamisel tasutud, eluruumide renoveerimise ja sisustamisega seotud kulude ning eramute ehituskulude käibemaksu.

Äriühingute nimele eluruumide soetamise tegelikud põhjused on enamasti soov kasutada ettevõtte raha juhatuse liikme või osaniku huvides, ilma sellelt tööjõumakse maksmata, uute korterite soetuse ja eramute ehituse puhul lisaks ka soov saada riigilt tagasi sisendkäibemaks, mida eraisikuna soetamisel ei saaks.

Samuti soov paigutada ettevõtte vaba raha kinnisvarasse pikaajalise investeerimise eesmärgil, kuid käibemaksu tagasisaamise eesmärgil üritatakse jätta muljet, et tegemist on just maksustatava käibe tarbeks soetatud kinnisvaraga.

Lisaks soovivad välisriigi kodanikud investeerida oma raha Eestisse ja seega asutatakse äriühing, soetatakse ettevõtte nimel eluruum välisriigi kodanikust osanikule ning käibemaks küsitakse riigilt tagasi.

Näiteks Venemaal ärinõustamisega tegelev nii-öelda ühemehefirma soetas korteri väidetavalt kontoriks, esitades käibemaksu tagastusnõude summas 26 288 eurot. Korteris tehtud etteteatamata vaatluse käigus tuvastas maksuamet, et seda kasutab tegelikult eluruumina juhatuse liikme tütar.

Lisaks selgus kontrolli käigus, et äriühing on soetanud varemalt teisigi eluruume. Äriühingu juhatuse liikme seletuste kohaselt kasutati ka neid kontorina ja lisaks ateljeena, kuna äriühingu töötajateks vormistatud juhatuse liikme naine ja tütar tegelevad äriühingus maalimisega. Samas ei olnud äriühing enne kontrolli alustamist ühtegi maali müünud.

Kõik korterid olid sisustatud eluruumidena ning nende ruumide tarbeks soetatud kaupade ja teenuste käibemaks oli deklareeritud sisendkäibemaksuna. Kontrolli käigus ei leidnud kinnitust, et kunstiga tegelemine oleks äriühingu majandustegevuse osaks ning maksuameti hinnangul oli tegemist juhatuse liikme naise ja tütre isikliku hobiga, mille tarbeks on perepea võimaldanud neil tasuta kasutada äriühingu vara.

Amet asus seisukohale, et äriühingu käibemaksu tagastusnõue oli alusetu, lisaks peab äriühing tasuma erisoodustusmakse, kuna äriühingu omandis olevaid eluruume kasutas juhatuse liikme perekond eluruumidena. Kontrolli tulemina määrati makse kogusummas 89 391 eurot.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est