Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Andmete kajastamata jätmine ei ole valeandmete esitamine korruptsioonivastase seaduse § 20 mõttes

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-49-14

Riigikohtu 09.10.2014 lahend nr 3-1-1-49-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Menetlusalust isikut karistati korruptsioonivastase seaduse (edaspidi – KVS) § 20 alusel selle eest, et ta esitas majanduslike huvide deklaratsioonis valeandmeid, jättes märkimata oma tulu, mille sai füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsedes, ehkki pidas võimalikuks, et seda tulu tulnuks kajastada.

Kohtu seisukohad

  1. Majanduslike huvide deklaratsioonis mittetäielike andmete esitamine ei kujuta endast valeandmete esitamist KVS § 20 tähenduses.
  2. KVS § 20 sätestatud väärteokoosseisus sisalduv sõna "teadvalt" tähendab, et väärteokoosseisu täitmise eelduseks on tegutsemine vähemalt otsese tahtlusega.


Riigikohus rahuldas kassatsiooni ja lõpetas KVS § 20 järgi kvalifitseeritud teo osas väärteomenetluse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est