Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ametialaselt saadud isikuandmete avaldamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-1-1-42-14

Riigikohtu 01.10.2014 lahend nr 3-1-1-42-14

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Süüdistatav politseiametnik avaldas kolmandate isikute isikuandmeid, mille oli saanud või lasknud oma kolleegidel hankida politsei ametialastest andmebaasidest (karistused, sh arhiivi kantud karistused, elukoha aadressid ja telefoninumbrid).

Kohtu seisukohad

  1. Isik vastutab ametisaladuse avaldamise eest KarS § 157 järgi üksnes juhul, kui avaldatud andmeid ei oleks ametiseisundit omamata ja kasutamata võimalik olnud hankida.
  2. Andmed loetakse avalikult kättesaadavaks olenemata sellest, et andmebaasile ligipääsuks tuleb tasuda riigilõiv, kui andmebaasist andmete saamiseks õigustatud isikute ringi ei ole piiratud.
  3. Avalikult kättesaadavad ettevõtja andmed ei ole samastatavad eraisiku isikuandmetega isegi juhul, kui need sisuliselt kattuvad.
  4. Ringkonnakohus, andes maakohtus uuritud tõenditele maakohtust erineva hinnangu, peab põhjendama, milline viga tõendite hindamisel viis maakohtu järeldused mittevastavusse tuvastatud asjaoludega ning miks tuleb tõendikogumile anda teistsugune hinnang.


Riigikohus rahuldas kassatsiooni, tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis kriminaalasja ringkonnakohtule uueks arutamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est