Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Sissenõudja konto krediteerimine täitemenetluse kestel

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-88-13

Riigikohtu 18.09.2013 lahend nr 3-2-1-88-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Avaldaja on maksnud täitemenetluse kestel puudutatud isiku pangakontole rahasumma selgitusega „elatis". Puudutatud isik kinnitas vaidlusaluse summa laekumist oma kontole, kuid leidis, et tasutud summa läks muu võla katteks. Kohtutäituri hinnangul pidi rahaliste nõuete täitmine täitemenetluses toimuma kohtutäituri ametialase arvelduskonto vahendusel. Avaldaja esitas maakohtule kaebuse, milles soovis täitemenetluse osalist lõpetamist tasutud rahasumma ulatuses.

Maakohus rahuldas kaebuse ning tühistas kohtutäituri otsuse ning luges puudutatud isiku pangakontole tasutud elatise võlgnevuse katteks. Puudutatud isik esitas määruskaebuse ning ringkonnakohus tühistas maakohtu määruse ja tegi uue määruse, millega jättis kaebuse kohtutäituri otsuse peale rahuldamata. Avaldaja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Ringkonnakohtu määrus tuleb tühistada ja jõusse jätta maakohtu määrus, v.a menetluskulude jaotuse osas, milles määrus tühistada. Ringkonnakohus on eksinud, leides, et täitmisteates näidatud võla tasumise korra järgimata jätmine tähendas kohustuse täitmata jätmist.
  2. Võlgnikul on õigus tasuda võlg ka täitemenetluse kestel otse sissenõudjale. Kui võlgnik on maksnud raha sissenõudja kontole ja esitanud selle kohta tõendi kohtutäiturile, tuleb täitemenetlus lõpetada.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja jättis kõik menetluskulud kohtutäituri kanda.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est