Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 26.09.2013. Seadus jõustub 28.10.2013, osaliselt 19.10.2013 ja 1.01.2015.

Seadusega muudeti pärimisregistri pidamise, notari kaudu majandusaasta aruande esitamise ja notari tasudega seonduvat regulatsiooni ning täpsustati pärimisseadust üldiselt.

Muudatuse kohaselt hakkab alates 2015. aasta 1. jaanuarist pärimisregistrit pidama Notarite Koda. Justiitsminister kehtestab määrusega pärimisregistri pidamise, pärimisregistrisse kannete tegemise ja pärimisregistrist teabe väljastamise korra. Täpsustatakse ka pärimisregistri koosseisu, pärimisregistrisse kantavaid andmeid ja nende säilitustähtaega.

Samuti muudetakse notari tasudega seonduvat, kehtestades tasud ametitoimingutele, mille tegemise eest notari tasu seadus seni tasu ette ei näinud ning reguleeritakse notari tasu ärajäänud ametitoimingu eest, mis on pool toimingu tegemise tasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot. Tehinguväärtuse määramisel kehtestatakse õiguse minimaalväärtuseks 3800 eurot, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Notari kaudu võimaldatakse majandusaasta aruannet edastada kohtu registriosakonnale ka edaspidi.

Lisaks pärimisseadusele, notari tasu seadusele ja notariaadiseadusele muudetakse ka konsulaarseadust, riigilõivuseadust, tsiviilkohtumenetluse seadustikku ja tõestamisseadust.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est