Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 26.09.2013. Seadus jõustub 27.10.2013.

Seaduse muudatuse eesmärgiks on näha kahtlustatavale ja süüdistatavale ette täiendavad õigused saada kriminaalmenetluses tõlgi abi ja ühtlasi võtta Eesti õigusesse üle direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses, millega kehtestatakse ühtsed standardid Euroopa Liidu liikmesriikides.

Muudatuse kohaselt selgitab suhtluskeele kahtluse korral menetleja välja nii menetlusosalise kui ka kohtumenetluse poole eesti keele oskuse. Kui eesti keele oskust ei ole võimalik välja selgitada või see osutub ebapiisavaks, tagatakse tõlgi abi.

Samuti laiendatakse loetelu dokumentidest, mille puhul tuleb eesti keelt mittevaldavale kahtlustatavale või süüdistatavale tagada tõlge emakeelde või keelde, mida ta valdab. Süüdistusakti ja kohtuotsuse tekst tõlgitakse kirjalikult, kuid teisi dokumente võib tõlkida ka suuliselt või teha nendest suulise kokkuvõtte, kui sellega ei mõjutata menetluse õiglust.

Seaduses sätestatud juhtudel peab menetleja tagama tõlgi abi ka kohtumisel kaitsjaga ning mõningad muudatused puudutavad tõlki, mille kohaselt tõlk peab hoidma saladuses talle tõlkimisel teatavaks saanud andmeid, tõlgi poolt valesti tõlkimise peale võib esitada kaebuse ning tõlgi võib ka taandada.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est