Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kolmandik eestlasi kaaluks välismaal töötamist

Kuni 36 protsenti eestlastest kaaluks lähima kümnendi jooksul mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis töötamist, kogu EL-i keskmine oli sealjuures 25 protsenti, selgub eurobaromeetri tulemustest.

Kui pooled EL-s vastanutest teeksid seda parema palga nimel, siis eestlasi motiveeriks parem palk koguni 79 protsendil juhtudest. Seevastu tööpuuduse tõi olulise põhjusena välja 28 protsenti EL-s vastanutest, aga vaid 15 protsenti Eestis vastanutest.

Professionaalset arengut ja karjäärivõimalusi pidasid mujal töötamise põhjusena tähtsaks 28 protsenti Eesti vastanutest, mis on samaväärne EL-i keskmisega.

EL-i keskmisest enam pidasid eestimaalased oluliseks paremaid sotsiaaltagatisi, 21 protsenti võrreldes EL-i keskmise 10 protsendiga, ning pensionilisa, 13 protsenti võrreldes viie protsendiga.

Sarnased erinevused Euroopa Liidu keskmisega olid ka Läti ja Leedu küsitlustel, kuid Leedus leidis, et mujal töötamist tasuks kaaluda vaid 25 protsenti vastanutest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est