Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seadus

Viited muudatustele:

Seonduvad õigusaktid:

Seadus võeti Riigikogus vastu 25.09.2013. Seadus jõustus 18.10.2013.

Seaduse muudatuse eesmärgiks on viia keskkonnajärelevalve seadus andmekogude pidamise osas kooskõlla avaliku teabe seadusega ja luua regulatsioon, mis võimaldaks keskkonnakaitseinspektoril täita oma ülesandeid väljaspool tavalist tööaega, jättes kohaldamata keskkonnainspektori valveajale avalikus teenistuses sätestatud igapäevase ja iganädalase puhkeaja kasutamise võimaluse.

Muudatuse kohaselt kehtestab keskkonnaminister objekti kontrollimise andmekogu ja õiguserikkumiste andmekogu põhimäärused määrusega. Objekti kontrollimise andmekogu eesmärgiks on Keskkonnainspektsioonile seadusega pandud eesmärkide täitmiseks järelevalvemenetlusega seotud andmete ja kalalaevade sadamasse saabumise eelteadete töötlemine. Õiguserikkumiste andmekogu eesmärgiks on töödelda haldusmenetluse, väärteomenetluse ning kriminaalmenetlusega seotud andmeid.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est