Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kahju tekitamine korteriomandi mõttelise osa kasutamisega

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-103-13

Riigikohtu 16.10.2013 lahend nr 3-2-1-103-13

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Hageja esitas hagi kostjate vastu kahju hüvitamiseks sellel alusel, et elamu sisehoovis kukkusid hageja sõiduauto peale jäätükid, mis tekitasid sõiduautole vigastusi. Maakohus keeldus hagi menetlusse võtmast leides, et on olemas jõustunud Eesti kohtu otsus, mis on tehtud vaidluses samade poolte vahel sama eseme kohta samal alusel. Hageja esitas määruskaebuse ringkonnakohtusse. Hageja hinnangul olid jõustunud otsuses kostjad korteriühistu ja selle juhatuse liikmed, aga praegusel juhul on kostjad elamu korteriomanikud. Ringkonnakohus jättis maakohtu määruse lõppjärelduses muutmata. Hageja pöördus Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

  1. Nii ringkonnakohtu kui ka maakohtu määrus tuleb tühistada.
  2. On õige ringkonnakohtu järeldus, et võlaõigusseaduse (VÕS) §-s 1059 sätestatud riskivastutuse sätted ei kohaldu juhul, kui kahju põhjustatakse ehitise omanikule.
  3. Kohtud on jätnud põhjendamatult tähelepanuta võimaluse, et hagiavalduses esitatud asjaolud võimaldavad hinnata hageja nõuet alternatiivsel õiguslikul alusel. Kolleegium selgitab, et juhul, kui üks korteriomanik tekitab teisele kahju korteriomandi juurde kuuluvat mõttelist osa kasutades või hallates, on kahju hüvitamise üldsätteks VÕS § 115 lg 1.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ja saatis asja maakohtule menetlusse võtmise otsustamiseks.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est