Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Viited muudatustele:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114112018002

Seadus võeti vastu 24.10.2018
Seadus jõustub 03.12.2018

Seadus rakendab Eesti õiguses nn geobloki määruse.

Tarbijakaitseseadusesse tehtavate täienduste tulemusel ei ole ettevõtjatel lubatud Euroopa Liidu siseturul eristada kliente nende kodakondsuse, elu- ega asukoha põhjal. Määruse eesmärk on, et Euroopa Liidu siseturul ei diskrimineeritaks kliente hindade ega müügi- või maksetingimuste poolest, kui nad soovivad osta tooteid või tarbida teenuseid teisest liikmesriigist.

Määrus käsitleb kaupade jaemüüki nii veebis kui ka traditsiooniliselt, samuti elektroonilisi teenuseid, nagu pilveteenused, veebimajutus, otsingumootorid ja internetikataloogid. Kui ettevõtjad soovivad teisest ELi liikmesriigist pärit kliendi suunata eraldi veebilehele, siis tuleb selleks edaspidi eelnevalt nõusolek saada. Geobloki määrus ei kehtesta kohustust tarnida kaupa kõikjale ELis. Määrus ei kohaldu meediateenustele, mille peamine sisu on autoriõigustega kaitstud teoste vms materjali kättesaadavaks tegemine.

Seadusega määratakse 3. detsembril jõustuva geobloki määruse rakendus- ja järelevalveasutuseks Eestis Tarbijakaitseamet.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est