Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Panga maksejõuetuse reeglid täpsustamisel

Riigikogu võttis menetlusse krediidiasutuste seaduse eelnõu, mis pangaturu jätkusuutlikuks toimimiseks seaks paika korra, mis sätestab, mis järjekorras rahuldataks panga tagamata võlainstrumentidest tulenevaid nõudeid, kui pank muutub maksejõuetuks.

Seadusega kehtestatakse kord, mis näeb ette krediidiasutuse emiteeritud tagamata võlainstrumentidest tulenevate nõuete rahuldamisjärgud panga maksejõuetus- ja kriisilahendusmenetluses, teatas riigikogu pressiteenistus.

Peale selle ajakohastatakse pankade ning investeerimisühingute kapitali-, juhtimise, ühinemise ja kindlustusandjate nõudeid ning automaatse liikluskindlustuse tekkimise aluseid. Täiendatakse ka pankade ja investeerimisühingute kriisilahenduse aluseid ning täpsustatakse tagatisfondi koostööd teiste Euroopa Liidu liikmesriikide tagatisskeemide ja EL-i institutsioonidega.

Praegu on pankadel lubatud ühineda üksnes pankadega, aga edaspidi on pankadel teatud juhtudel võimalik ühineda muude äriühingutega. EL-i õigus niisugust muudatust ei nõua, kuid arvestades, et EL-is on krediidiasutuste regulatsioon märkimisväärses ulatuses harmoniseeritud, võib praegu kehtiv erisus anda krediidiasutuse jurisdiktsiooni valikul olulise eelise mõnele teisele EL-i liikmesriigile, kus sellised piirangud ei kehti.

Seaduse eesmärk on suurendada finantsstabiilsust ja tagada finantssektori usaldusväärsus, läbipaistvus ja turu jätkusuutlik toimimine. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Seadus on plaanitud jõustuma 1. jaanuaril 2019.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est