Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Seotud õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 19.06.2017
Seadus jõustub 01.08.2017, osaliselt 01.01.2018

Seadusega kehtestatakse madalam tulumaksumäär 14% äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele. Regulaarse kasumijaotisena käsitatakse summat, mis on väiksem või võrdne äriühingu eelneva kolme aasta keskmise Eestis maksustamisele kuulunud jaotatud kasumiga. Nimetatud summat ületavad kasumijaotised maksustatakse jätkuvalt 20% maksumääraga.

Ühtlasi on muudatuste kohaselt töötaja majutamise kulude katmine tööandja jaoks maksuvaba, kui majutamise vajadus lähtub tööandja ettevõtlusest, kulud mahuvad seadusega kehtestatavate piirmäärade sisse, töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel töökohast ja töötaja ei oma lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara.

Muudetakse osalusoptsioonide maksustamise reegleid, mille eesmärgiks on motiveerida töötajaid rohkem panustama äriühingu arengusse ja neid äriühinguga rohkem siduda. Osalusoptsiooni realiseerimine äriühingu kogu osaluse võõrandamise ning töötaja töövõime kaotuse või töötaja surma korral on maksuvaba osas, mis on nimetatud sündmuse hetkeks töötaja poolt välja teenitud.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est