Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Riigieelarve seaduse muutmise seadus

Seotud õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 19.06.2017
Seadus jõustub 17.07.2017, osaliselt 01.01.2018, 01.01.2019, 01.05.2019 ja 01.01.2020

Riigieelarve seaduse muutmise eesmärgiks on suurendada pikaajalise ja strateegilise vaate olulisust eelarvepoliitika kujundamisel.

Seadusega suurendatakse riigieelarve informatiivsust, kus edaspidi koos riigieelarvega esitatakse Riigikogule teave ka eelarveaastale järgneva kolme aasta kohta. Täpsustatakse nõudeid informatsioonile ja lisatakse tekkepõhised prognoosid.

Bürokraatia vähendamiseks ühendatakse eelarvestrateegia ja eelarve koostamise protsessid ning võimaldatakse valitsusel suunata eelarveaasta sees vahendeid valitsemisalade vahel, lähtudes Riigikogu poolt tulemusvaldkondades programmide elluviimiseks eraldatud vahenditest.

Lähtutakse mitme aasta vaatest fiskaalpoliitikale, kus eelarve tasakaalureeglit hakatakse jälgima mitme aasta keskmisena ja varasemate aastate ülejääke võimaldatakse kasutada investeeringute tegemiseks kuni 0,5% ulatuses SKP-st.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est