Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Ravimite soetamine on edaspidi soodsam

Valitsus muutis 21. septembril täiendava ravimihüvitise maksmise korda, et hüvitada suurenenud ravivajadusega inimestele ravimitele tehtud kulutusi senisest suuremas määras.

Heakskiidu saanud eelnõu kohaselt hüvitab haigekassa isikule retseptiravimite kuludelt vahemikus 100–300 eurot 50 protsenti ning 300 eurot ületavast osast hüvitatakse 90 protsenti. Näiteks kui inimene kulutab aastas retseptiravimitele 110 eurot, siis on täiendav ravimihüvitis tema jaoks viis eurot, kui ravimikulu on 200 eurot, siis hüvitatakse 50 eurot ning 400 euro puhul 150 eurot. Hüvitist hakatakse arvutama automaatselt apteegis ravimiretsepti realiseerimisel retseptikeskuse kaudu ja inimene ei pea enam hüvitist taotlema.

Kompenseerimissüsteemi lihtsustamiseks ja omaosaluskoormuse ühtlustamiseks kehtestatakse ühtne retsepti omaosaluse alusmäär ehk retsepti kohustuslik tasu – praegu kehtiva 1,27 euro ja 3,19 euro asemel 2,5 eurot. Praegu kehtiva süsteemi korral on omaosaluse alusmäär sõltuvuses konkreetsest soodusmäärast ning seeläbi ka konkreetsest diagnoosist. 75-, 90- ja 100-protsendilise soodusmääraga kompenseeritavate ravimite puhul on omaosalus 1,27 eurot retsepti kohta ning 50-protsendilise soodusmääraga kompenseeritavate ravimite puhul 3,19 eurot retsepti kohta.

Kehtiva korra kohaselt maksab haigekassa kindlustatud isikule, kelle kulutused retseptiravimitele ületavad 300 eurot kalendriaastas, täiendavat ravimihüvitist. Hüvitist peab eraldi taotlema. Kuludelt, mis jäävad vahemikku 300–500 eurot, hüvitatakse 50 protsenti, kuludelt, mis ületavad 500 eurot, hüvitatakse 90 protsenti. Senine kord ei taga suurenenud ravivajadusega isikute toetamist ravimitele tehtud kulutustele parimal viisil.

Muudatus võimaldab oluliselt vähendada enam kui 110 000 kõrgendatud ravimivajaduse ja suurte ravimikuludega inimese ravimikulutusi, kes kulutavad praegu ravimitele, vaatamata olemasolevatele soodustustele, enam kui 100 eurot aastas, neist ligi 15 000 kulutavad üle 300 euro aastas. Täiendava hüvitise maksmisel üle 300 euro kulutavaid inimesi praktiliselt enam ei ole.

Eeldatav lisakulu täiendava ravimihüvitise süsteemi muutmisega on 2018. aastal 3 miljonit eurot, mis kaetakse riigieelarvest. Retseptikeskuse tehniline arendamine läheb maksma ligikaudu 50 000 eurot, mis kaetakse haigekassa eelarvest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est