Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kohaliku omavalitsuse volikogu taotlus

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=5-17-17

Riigikohtu 02.08.2017 lahend nr 5-17-17

Viited õigusaktidele:

Asjaolud

Vabariigi Valitsus võttis vastu määruse uue haldusüksuse moodustamiseks valdade ühinemise teel. Vallavolikogu esitas Riigikohtule taotluse põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamiseks määruse põhiseaduspärasuse kontrollimiseks.

Riigikohtu seisukoht

1.   Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse (PSJKS) §-st 7 tuleneb muu hulgas kohaliku omavalitsuse volikogu õigus esitada taotlus tunnistada jõustumata Vabariigi Valitsuse määrus või selle säte kehtetuks.

2.   Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lg 5 teise lause järgi on PSJKS §-s 7 ette nähtud küsimuses otsustuste vastuvõtmiseks vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.

3.   Vältimaks hilisemaid vaidlusi selle üle, kas volikogu taotluse lõpptekst vastab volikogu etteulatuvalt antud volituses sisalduvale tahtele, peab volikogu kohtusse pöördumise otsustamiseks hääletama Riigikohtule esitatava taotluse lõppteksti üle.

4.   Praegusel juhul ei nähtu, et vallavolikogu oleks kohtule taotluse esitamist otsustades hääletanud taotluse lõppteksti üle, mistõttu ei ole võimalik hinnata esitatud taotluse lubatavust.

Riigikohus jättis taotluse käiguta ja määras esitajatele tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est