Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seadus

Seotud õigusaktid

Viited muudatustele

Seadus võeti vastu 19.06.2017
Seadus jõustub 13.07.2017, osaliselt 01.01.2018, 21.05.2018

Seadusega muudetakse kogumispensionide, st nii II kui III samba väljamaksete tegemist puudutavat regulatsiooni. Laiendatakse pensionile minevatele II sambaga liitunud inimestele pakutavate pensionilepingute valikut. Garanteeritud intressimääraga pensionilepingute kõrval saavad elukindlustusseltsid pakkuma hakata ka investeerimisriskiga pensionilepinguid, mille alusel makstava pensioni suurus sõltub tehtud investeeringutest.

Osakuomanikele, kel on pensionile mineku hetkeks kogutud vähem raha, tekib fondipensioni kõrvale valikusse tähtajaline pensionileping. Nii saavad inimesed, kes on II sambasse vähem raha kogunud ja pensionil olles investeerimisriski kanda ei soovi, sõlmida tähtajalise pensionilepingu, kus pensioni suurus investeerimistulemustest igakuiselt enam ei sõltu.

Läbipaistvuse suurendamiseks peavad elukindlustusseltsid garanteeritud intressimäära ja võetavate tasude kõrval andma kindlustusvõtjale teavet ka selle kohta, milliseid oodatava eluea eeldusi lepingu sõlmimisel kasutatakse.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est