Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Jõustus Euroopa Liidu ja Kanada vaheline vabakaubandusleping

"See leping hõlmab kõike seda, mida me oma kaubanduspoliitikalt ootame. See on vahend majanduskasvu suurendamiseks, mis toob kasu Euroopa ettevõtjatele ja kodanikele, ning selle vahendusel saab tutvustada euroopalikke väärtusi, tulla toime üleilmastumise tagajärgedega ja rääkida kaasa üleilmsete kaubandusnormide kujundamisel," lausus Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, keda lepingu jõustumine komisjoni teatel rõõmustas.

Vabakaubanduslepingu(Comprehensive Economic and Trade Agreement, edaspidi – CETA) ajutise kohaldamise järgselt alates 21. septembrist peavad lepingu heaks kiitma liikmesriigid nõukogus ja Euroopa Parlamendis. Leping jõustub lõplikult alles siis, kui kõik EL‑i liikmesriigid on lepingu ratifitseerinud.

"Meie eksportijate jaoks hakkavad asjad muutuma. CETA ajutine jõustumine võimaldab EL‑i ettevõtjatel ja kodanikel hakata sellest tegelikku kasu lõikama. See on positiivne signaal kogu maailma majandusele ning võimaldab kiirendada majanduskasvu ja luua töökohti," rääkis komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström.

Komisjoni teatel hoiavad ettevõtjad tänu CETA‑le kokku 590 miljonit eurot aastas, mida praegu makstakse Kanadasse eksporditavate kaupade pealt. Alates 21. septembrist vabastatakse tulenevalt CETA‑st tollimaksust 98 protsenti kaupadest, mida EL Kanadasse ekspordib.

EL ja Kanada kirjutasid lepingule alla 30. oktoobril 2016 pärast seda, kui liikmesriigid olid nõukogus väljendanud oma heakskiitu. Euroopa Parlament andis oma nõusoleku 15. veebruaril. Kanada valitsus ratifitseeris lepingu 16. mail 2017.

Kui leping on täielikult jõustunud, asendatakse praegune investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise süsteem uue ja täiustatud investeerimiskohtusüsteemiga.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est