Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Füüsilisest isikust ettevõtjatele soodsam maksukeskkond

Riigikogu rahanduskomisjon toetas 19. septembri istungil füüsilisest isikust ettevõtjatele (edaspidi – FIE) soodsama maksukeskkonna loomist, mis sarnaneks äriühingule esitatavate reeglitega.

"Elu on näidanud, et senised reeglid ei hoogusta füüsilisest isikust ettevõtjate tegevust, vaid hoopis pärsivad," ütles riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin pressiteate vahendusel. Tema sõnul laiendab eelnõu FIE‑dele äriühingu töötajatele kehtestatud maksusoodustusi ja sotsiaalseid tagatisi.

Muudatuste mõju riigieelarvele on 1,3 miljonit eurot. Tulumaksuseaduse muudatustega nähakse ette ka kohalikele omavalitsustele kantava tulumaksuosa järkjärguline suurendamine seniselt 11,6 protsendilt 11,9 protsendile.

FIE on üldjuhul väikeettevõtlusega tegelev inimene, kes pakub enda nimel kaupu või teenuseid ning saab selle eest tasu. Praegu on Eestis enam kui 31 000 FIE‑t. Teenitud ettevõtlustulult peab FIE tasuma sotsiaalmaksu, mille maksmisele on kehtestatud nii alam- kui ka ülempiir.

Eelnõu kohaselt vähendatakse FIE sotsiaalmaksu ülempiiri 15‑kordselt töötasu alammäärade aastasummalt 10‑kordsele. Tänavu on ülempiir 27 918 eurot, muudatuse järgselt väheneb see summa 18 612 euroni. Seega väheneb ülempiir 33 protsenti.

Haigestumise korral antakse FIE‑le võimalus vähendada oma sotsiaalmaksu miinimumkohustust päevade võrra, mil ta oli ajutiselt töövõimetu. Lisaks saab FIE õiguse arvutada endale 2. kuni 8. haiguspäeva kohta arvestuslik haigushüvitis ja arvata see maha sotsiaalmaksuga maksustatavast ettevõtlustulust.

Maksukeskkond muutub soodsamaks ka põhikohustusena õppimisega tegelevatele FIE‑dele, kes vabastatakse sotsiaalmaksu miinimumkohustusest ja sotsiaalmaksu avansilise makse tasumisest, samuti antakse võimalus teha ettevõtlustulust rida maksustamata kulu.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est