Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja
 
e magazine titul 31
PARTNERID

 

TOIMETUSELT
Hiljaaegu märkis presidendi majandusnõunik Heido Vitsur, et Eesti probleem on juba pikka aega olnud töötus, tööjõupuudus, kohaliku tööjõu kehv mobiilsus ja tööjõuturu regionaalne ebaühtlus.

Kahjuks kinnitab tema sõnu ka töövahendusportaali CV Keskus värske tööjõu-uuring. Suure tööjõunappuse foonil tekitab endiselt tõsist muret noorte töötus. Paljud kõrgkoolide ja kutseõppeasutusete lõpetajad ei suuda iseenda kõrgete ootuste tõttu sobivat töökohta leida ja muutuvad seetõttu passiivseks. Samal ajal tuleb tööandjatel endil töötajaid välja õpetada, kuna nende sõnul jätab meie praegune haridussüsteem soovida, kirjutab oma artiklis Baltimaade tuntuima töövahendusportaali kommunikatsioonijuht Henri Auväärt.

Kuidas tööjõuprobleemi lahendada? Ühelt poolt on kõikjal näha töö automatiseerimist. Maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna juhtivspetsialist Marika Korka räägib projektist „Aruandlus 3.0“, tänu millele muutub riigile vajalike andmete edastamine lähitulevikus automaatseks. See ei tähenda aga sugugi, et inimesed jäävad töötuks ja tööjõupuudus seega kaob. Keegi peab ju ka masinaid juhtima. Vastupidi, tööjõuturul muutuvad nõutuks heade IKT-oskustega töötajad ja „laia profiiliga“ loomingulise mõtlemisega spetsialistid. Sellest, milliseid oskusi tulevikus raamatupidajatelt oodatakse, räägivad oma artiklis OSKA programmi analüütikud Kaire Sõmer ja Yngve Rosenblad.

Kasulikku lugemist ja ilusat sügise algust!

 

Vihje
     - kättesaadav kõikidele lugejatele
     - ainult ajakirja tellijatele
 
 

 

 

ASJATUNDJA LUUBI ALL
Aruandlus 3.0 automatiseerib ettevõtete andmete esitamist riigile Eesti tööjõuturu suundumused

Tehnoloogia võtab rutiinse osa arvestusala spetsialisti tööst (viimane osa)

Marika Korka must valge

Marika Korka,
maksuauditi osakonna juhtivspetsialist,
maksu- ja tolliamet

Henry Auvaart must valge

Henry Auväärt,
CV Keskus.ee Baltikumi
kommunikatsioonijuht

 

Kaire Somer must valge Kaire Sõmer,
OSKA koordinaator

Ingve Rosenbald must valge Yngve Rosenblad, OSKA peaanalüütik, SA Kutsekoda

 

SEMINAR

Janus Paurman

Advokaadibüroo Teder
Jurist

UUS TULUMAKSUSÜSTEEM – MIS MUUTUB AASTAL 2018?

Koolitusel räägime:

  • Uue tulumaksusüsteemi põhimõtetest?
  • Kuidas see mõjutab eraisikute tulumaksukoormust?
  • Kuidas mõjutab välismaalt saadud tulu tulumaksukoormust tulevikus?
  • Mida peavad tööandja hakkama arvestama?
  • Praktilised näited ja ülesanded.

Esimesed kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 59 eurot + KM

REGISTREERU

 

 

SEMINAR
Jaak Siim

Jaak Siim

LEADELL Pilv Advokaadibüroo
maksuõiguse valdkonna juht

SEE OHTLIK SÕIDUAUTO – UUED MAKSUREEGLID

Eestis on juba pikemat aega laialdast tähelepanu pälvinud sõiduautode soetamise, kasutamise ja võõrandamisega seonduv. Teema on taas aktuaalne, kuna selle aasta augustis jõustusid selles vallas osaliselt tagasiulatuvalt rakendatavad muudatused. Lisaks jõustuvad järgmisel aastal veel terve rida muudatusi, mis puudutavad eelkõige tööandja sõiduki kasutamise maksustamise aluste muutmist ja sõiduki kasutamise omatarbena maksustamist.

Ülevaade nimetatud muudatustest ja seaduse rakendamise praktikast saab seminaril.

Esimesed kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 69 eurot + KM.

REGISTREERU

 

 

 

RAAMATUPIDAMISE PRAKTIKA

 

Timofejeva must valge

 

 

 

Kinkekaardid: müük ja ost

Olesja Timofejeva,
auditijuht,
Donoway Eesti

 

VAJALIK NÄIDIS
Tatjana Kalin must valge
Tatjana Kalin, PhD,
Euroakadeemia dotsent,
õigusbüroo Emirlin Consult OÜ juhataja
Korteriühistu üldkoosoleku protokollis peavad olema esitatud järgmised andmed:

•    üldkoosoleku aeg ja koht;
•    üldkoosoleku päevakord;
•    hääletamistulemused ja vastuvõetud otsused;
•    muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud (näiteks korteriühistu liikmete eriarvamused).
Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik.
Üldkoosoleku protokolli lahutamatu lisa on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos kõigi osalenute allkirjadega ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused (MTÜS-i § 21 lg 6).

14 päeva pärast üldkoosolekut peab protokoll olema liikmetele kättesaadav. Liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokolli või selle osa ärakiri (MTÜS-i § 21 lg 7).
 

 

 

RAAMATUPIDAJA KALENDER

Kasulikku infot leiavad siit kindlasti ka juhatuse liige, ettevõtte finants- ja personalijuht, füüsilisest isikust ettevõtja ja töötaja.

 

ASJALIKKU NAABERMAADEST
infopankki  

Töötamine ja ettevõtlus Soomes

 

Tööandja peab töötaja töötasu tasaarvestamiseks saama töötajalt kirjaliku nõusoleku, näiteks e-kirja. Üldjuhul tuleb töötaja nõusolek tasaarvestamiseks võtta igaks juhtumiks eraldi, mis tähendab, et seda nõusolekut ei saa vormistada ette, välja arvatud siis, kui on tegemist kokkulepitud telefoni- või kütuselimiiti ületavate summadega.

Näiteks on tööandja töötajaga kokku leppinud, et tolle tööalaste kõnede telefonilimiit on 30 eurot kuus ja samas vormistatakse ka kirjalik kokkulepe, et kui töötaja selle limiidi ületab, siis tehakse järgmise kuu töötasuga tasaarvestus.

Tasaarvestamine võib kõne alla tulla ka näiteks siis, kui töötaja on tekitanud tööandjale kahju. Kirjalik nõusolek on vajalik sõltumata sellest, kas töötajaga on sõlmitud varalise vastutuse kokkulepe või tööandja on tõendanud töötaja süülise kahju tekitamise. Selleks tuleb töötajalt saada eraldi selgesõnaline nõusolek alles pärast kahju tekkimist ja ilma selle nõusolekuta tööandja kahju töötasust kinni pidada ei saa.

Ka siis, kui tööandja on töötajale ekslikult rohkem töötasu maksnud, on vajalik nõusolek kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ning üksnes töötaja teavitamisest ei piisa. Nõusoleku mittesaamisel võib tööandja pöörduda töövaidlusorgani poole.

Tasaarvestamisel tuleb lähtuda täitemenetluse seadustiku § 132 sätestatud piirangutest.

Tööandja võib töötaja töötasust  ilma nõusolekuta kinni pidada:

·       maksud,

·        nõuded täitedokumendi alusel,

·        ettemaksud ja

·        töölepingu lõppemisel tasu väljatöötamata põhipuhkuse eest.

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est