Kuldkogu

Documentide näidised

Arhiiv

Online-
konsultatsioonid

Arvete koostaja

Arvete koostaja

Kohtutäituri tegevuse peale kaebuse esitamine

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=222581047

Riigikohtu 01.06.2016 lahend nr 3-2-1-39-16

Viide õigusaktidele:

Asjaolud

Notar (puudutatud isik) esitas maakohtule menetluskulude suuruse kindlaksmääramise taotluse. Taotluse kohaselt on puudutatud isik menetluskuludena kandnud õigusabikulusid kokku 7214 eurot (käibemaksuta). Põhimenetluses olid menetluskulud jäetud kõigis kohtuastmetes isiku X (avaldaja) kanda.

Maakohus rahuldas puudutatud isiku taotluse menetluskulude suuruse kindlaksmääramiseks osaliselt. Nii avaldaja kui ka puudutatud isik esitasid määruskaebuse. Ringkonnakohus rahuldas avaldaja määruskaebuse ning jättis puudutatud isiku määruskaebuse rahuldamata. Puudutatud isik pöördus Riigikohtusse.

Riigikohtu seisukoht

1. Et jõuda järeldusele, kas praeguses asjas kohaldub TsMS-i § 175 lg-st 3.1 tulenev piirang õigusabikulude hüvitamisele, peab esmalt hindama, kas põhimenetluses on üldse tegemist kohtutäituri otsuse peale esitatud kaebuse lahendamise menetlusega või notari ametitoimingu tegemise taotluse lahendamise menetlusega.

2. Kuivõrd praegune asi on kohtutäituri otsuse peale esitatud kaebuse lahendamise menetlus, kohaldub TsMS-i § 175 lg 3.1 esimene alternatiiv. Ebaõige on ringkonnakohtu järeldus, et TsMS-i § 175 lg 3.1 piirab notari õigusabikulude hüvitamist kohtutäituri tegevuse peale esitatud kaebuse lahendamise menetluses.

3. Kuivõrd praeguse asja menetlus seostub TsMS-i § 217 lg 1 mõttes kohtutäituri tegevuse peale kaebuse esitamisega, ei kerki küsimust, kas vaidlus seostub notari igapäevase põhitegevuse või notari ametitoimingu tegemise taotlusega.

Riigikohus rahuldas määruskaebuse ning tühistas ringkonnakohtu määruse ja saatis asja samale ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.

 

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-est    02-2018-est    06-2017-est    06-2017-est    05-2017-est    03-2017-est    03-2017-est    02-2017-est    01-2017-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    03-2016-est    02-2016-est    01-2016-est    06-2015-est    05-2015-est    04-2015-est    03-2015-est    02-2015-est    01-2015-est    06-2014-est    05-2014-est    04-2014-est    03-2014-est    02-2014-est    01-2014-est    04-2013-est    04-2013-est    04-2013-est    03-2013-est    02-2013-est    01-2013-est    03-2012-est    02-2012-est    01-2012-est